Přihlásit se

V předchozím článku jsme si řekli, jak vybírat hosting pro mambo. V diskuzi pod článkem se objevil dotaz, co vlastně jednotlivé nastavení funkcí PHP znamenají. Pokusím se na následujících řádcích stručně popsat, co vlastně jednotlivé funkce dělají a mají na starosti....

Jen pro připomenutí vkládám tabulku z minulého článku.

 PŘÍKLAD NASTAVENÍ FUNKCÍ PHP

Funkce Požadováno      Aktuálnì
Safe Mode:OFF:OFF  
Display Errors:ON:ON  
File Uploads:ON:ON  
Magic Quotes GPC:ON:ON  
Magic Quotes Runtime:     OFF:OFF  
Register Globals:OFF:ON  
Output Buffering:OFF:OFF  
Session auto start:OFF:OFF

 

A nyní se podíváme stručně na jednotlivé funkce.

SAFE MODE - požadované nastavení je OFF. Safe Mode je nastavení interpreteru PHP skriptů pro jejich bezpečnější spouštění. Pokud je Safe Mode zapnut, nejsou povoleny některé potenciálně nebezpečné příkazy (Exec, System, PassThru, Dl a Popen). Jiné příkazy je možno používat jen za dodržení přísných podmínek. Jedná se o tyto: Include, Require, Copy, ReadFile, Fopen, File, Link, Unlink, Symlink, Rename, RmDir, ChMod, ChOwn a ChGrp.

A proč tedy vlastně požaduje JOOMLA nastavení na OFF?

Velmi nepříjemná jsou tyto omezení při uploadování souboru. K uploadům souborů dochází při instalaci komponent, modulů, mambotů a dalších operacích. Při nastavení na ON může docházet (a většinou dochází) k problémům při instalaci jednotlivých komponent. Pokud máte nastaven aktuálně SAFE MODE na ON, lze to obejít tzv. SAVE MODE PATCHEM.

Display Errors - požadované nastavení je ON. Upřímně řečeno, pro normálního uživatele tohoto CMS je toto nastavení nepotřebné. Nehraje až tak velkou roli. Pokud jste ale trošku zručnější a chcete se hrabat ve zdrojových kódech, tak tato funkce umožňuje vypisovat chybová (a nejen chybová) hlášení skriptů. Proto je požadována na ON. Pokud bude OFF nemělo by to mít podstatný vliv na chod Joomly.

File Uploads - požadované nastavení je ON. O tomto snad nebudu více psát než, že prostě bez zapnutí této funkce se nehnete v mambu.

Magic Quotes GPC - požadované nastavení je ON. Magic Quotes Runtime - požadované nastavení je OFF. MQ GPC ovlivňuje zpracovávání dat z formulářů, URL a data souborů Cookie. Jinak GPC je zkratka slov GET, POST a COOKIE. Obecně řečeno se funkce MAGIC QUOTES stará o to, aby se vložilo před každou uvozovku zpětné lomítko a před apostrof dvě zpětná lomítka.

A proč je to tak důležité? - Prostě to hlídá před porušením databáze. Toť vše.

Register Globals - požadované nastavení OFF. Pokud je tato funkce vypnuta, tak je zamezeno automatickému převodu prvků na proměnné. Pokud nejste programátoři, tak vám to asi nic neřekne. K vypnutí této funkce vede pouze jedna věc a to snaha o zvýšení bezpečnosti php skriptů. Takže v důsledku + pro uživatele.

Output Buffering - požadované nastavení OFF. S pomocí této funkce lze jednoduše kontrolovat odesílání výstupů skriptů do prohlížeče. Proto je hodnota na vypnuto. Pokud je tato funkce zapnuta, tak většinou server předčasně ukončí odesílání dat a nastává chyba na zobrazovaných stránkách.

Session auto start - požadované nastavení OFF. No zde nevím, jestli to mám nějak více rozebírat. Pokud píšete skripty php, tak v každém skriptu na začátku voláte funkci session_start(), kdy na základě tohoto zavolání se utváří soubor cookie s  názvem relace a jedinečným označením. Pokud povolíte funkci session auto start, tak se relace budou používat automaticky.

Snad jsem vám to trochu objasnil. Kdyby ne, tak zkuste zapátrat v manuálech a nebo vzneste dotaz a pokud budu vědět, tak odpovím, nebo někdo z ostatních snad pomůže.