Přihlásit se
V souvislosti s třetím výročím příchodu Joomly! na trh redakčních systémů se vývojářský tým rozhodl vydat prohlášení o tom, kam Joomla směřuje a co je jejím cílem. Je to v podstatě stejné, jako když zakládáte novou firmu - musíte si určit strategii. Tu teď Joomla! má a my vám přinášíme překlad originální zprávy.

Podstata projektu

Jedním z největších potěšení být součástí Joomla! Core Teamu je možnost ovlivnit budoucnost tohoto projektu. Většina toho, co Core Team dělá má strategický význam; jsme kolektivně zodpovědní za přijímání rozhodnutí o tom, kam směřujeme a co jako projekt děláme. Naše strategie posunu projektu vpřed záleží na tom, jak vidíme naši misi a vizi budoucnosti. V předchozích letech projektu nebyla tato vize dobře definována a výsledkem byla doba, kdy jsme neměli jasnou představu o tom, co bude příště. V posledních měsících jsem však my a představitelé Open Source Matters pracovali na velmi důležitém dokumentu, který nám pomůže zformovat strategii vedoucí k tomu, aby se projekt stal velmi důležitým hráčem na poli redakčních systémů a projektu, který se postará o komunitu která je pro projekt opravdu velmi důležitá.

Je nám velkým potěšením stanovit naši misi, vizi a hodnoty:

Mise

Mise popisuje účel projektu. Tento projekt byl zformován neboť:

"Naše mise je zajistit flexibilní platformu pro digitální publikování a spolupráci."

Vize

Vize je prohlášení, které nás udržuje v neustálém pohybu vpřed. Přináší obrázek budoucnosti a ukazuje nám, jak bude budoucnost vypadat, pokud budeme úspěšní:

V naší vizi vidíme: 

 • Lidé, kteří publikují a spolupracují v rámci svých komunit a v rámci celého světa;
 • Software, který je svobodný, bezpečný a kvalitní;
 • Komunitu, která přináší uspokojení a radost při zapojování se v ní;
 • Uživatele, kteří používají svůj upřednostňovaný jazyk;
 • Projekt, který funguje autonomně;
 • Projekt, který je sociálně zodpovědný;
 • Projekt, který se věnuje udržování důvěry svých uživatelů.

Klíčové hodnoty

Klíčové hodnoty pomáhají řídit naše chování a naše každodenní rozhodování. Jsou očíslovány tak, aby odrážely relativní prioritu a usnadnily nám přijímání rozhodnutí, pokud se objeví vzájemně neslučitelné priority:

 1. Svoboda
 2. Vyváženost
 3. Důvěra
 4. Komunita
 5. Spolupráce
 6. Použitelnost

Nové umístění tohoto dokumentu je na stránkách Open Source Matters, a komentovaná verze (v angličtině) je na těchto stránkách také dostupná.

Tento dokument byl v rámci komunity podroben důkladné diskuzi a chtěli bychom tímto poděkovat následujícím lidem za jejich pomoc při dopilovávání tohoto textu a komentářů (abecedně): Ian MacLennan, Jennifer Marriot, Sam Moffatt, Robin Muilwijk, Ron Severdia, Rob Schley, Amy Stephen, Elin Waring, Tonie de Wilde a Russ Winter.