Přihlásit se
Inzerce

Jaké funkce může Váš e-shop nebo web mít? Takové, jaké budete chtít.
Profesionální webové stránky a internetové obchody postavené na CMS Joomla!

Logo Linelab

Pokud jste dosud hledali statistiku pro Joomla/Mambo a dosud jste neuspěli, tak vám může pomoct následující článek o TFS4Joomla/Mambo.

Z domovské stránky caffeinecoder si můžete kromě samotné komponenty stáhnout také jeden modul do administrační části (zobrazuje nejčastější prohlížeče, operační systémy, boty a země) a čtyři do části veřejné (do třech je rozděleno zobrazení téhož co v administrační části mimo botů a čtvrtý zobrazuje detaily o aktuálním návštěvníkovi).

Instalace komponenty probíhá obvyklým způsobem, pouze nesmíte zapomenout nakopírovat zadaný kód do vaší šablony, aby vám statistika fungovala. Pokud jste na to zapomněli, tak se vám tetnto kód zobrazí, pokud z nově vytvořeného podmenu vyberete položku Informace.

Po instalaci si asi nejprve budete chít statistiku nakonfigurovat. Na stránce s konfigurací nalezneme pouhé čtyři volby, které ale stačí. První volba určuje čas po jehož uplynutí bude návštěvník bude považován za nového, pokud se po této době na vaše stránky vrátí. Dále si můžeme vybrat, která stránka statistiky se má zorbazit jako úvodní a jazyk komponenty. Jako poslední možnost je zde limit pro sumarizaci.

Hlavní stránka se statistikou je rozdělena do třech částí. Vpravo nahoře si můžeme vybrat datum, pro které se má statistika zobrazit. Následují tři řádky odkazů na různé pohledy na statistiku. Ve zbývající části stránky se zobrazuje vybraná statitiska.

První odkazy vedou na roční a měsíční souhrn, kde se můžete dozvědět kolik návštěvníků, botů a pavouků si vaše stránky za dané období prohlédlo a také kolik stránek si průměrně prohlédli. Stránka Návštěvníci ukazuje podrobné informace o návštěvnících včetně času, kdy na vaše stránky přišli. V případě, že vás zajímá cesta návštěvníků po vašem serveru, tak si všimněte odkazu pathinfo v tabulce s údaji o návštěvnících. Dřívější verze statistiky uměla zobrazit pouze nic neříkající URL adresu. Verze aktuální již ukazuje nadpisy prohlížených stránek. Totéž si můžeme prohlédnout u botů. Další pohledy na návštěvnost umožňují rozdělení návštěníků podle země, prohlížečů a operačních systémů. Jako velmi zajímavé určitě pozlouží zobrazení stránek, ze kterých návštěvníci na vaše www stránky přišli a řetězce, které návštěvníci zadávali do vyhledávačů. Tak totiž můžete zjistit, jestli návštěvníci skutečně na vašich www stránkách našli to co hledali.

V případě, že se do statistiky dostává vaše vlastní IP adresa, anebo boti, jistě využijete Manažera vyjmutých IP adres. Volbu Sumarizace veberte v případě, že potřebujete ušetřit místo v databází. Po tomto procesu se totiž vymažou datailní data o návštěvnících, jako je cesta po vašem serveru.