Přihlásit se

paragrafPrakticky denně s Joomlou pracujeme, baví nás, živí. Jak to ale vlastně celé drží pohromadě? Jaké z toho plynou závazky? Myslíte si, že jste se setkali s nějakou nepravostí? Pak je tento článek určen právě vám.

Úvod

Hned na úvod - nejsem právník a neovládám tu správnou terminologii a některé věci není možno úplně jednoznačně považovat za svatou pravdu, protože o tom může rozhodnout až soud. Jak již bylo řečeno, kolem licenční politiky panuje několik nejasností, chce se mi říci až mýtů. Za všechno si můžeme sami, protože univerzání právnický znak je paragraf. Stejně, jako je paragraf zakroucen, dá se i právo vykládat různě. Někdy ano, někdy ne. Chtěl bych jen shrnout, co všechno o Joomle víme.

Právní věci kolem Joomly můžeme popsat z několika úhlů. Patrně nejznámějším pohledem je ten, že Joomla je šířena pod licencí GNU/GPL. Tato licence je postavena tak, že dává každému, kdo projeví zájem, možnost podívat se, jak je Joomla napsaná a jak funguje. Zjednodušeně řečeno - každý má právo vidět, studovat a upravovat zdrojový kód Joomly a navíc jej i šířit.

Jaké výhody má GNU GPL pro uživatele?

To, že někdo vydá kód pod GNU/GPL má pro uživatele tyto výhody :

- automaticky získáváte právo pro šíření, úpravu a studium zdrojového kódu (vycházím z tohoto článku).

- tohoto práva nemůžete být zbaveni tj. každý šířený projekt (viz dále) musí být šířen se zdrojovými kódy (viz předchozí odkaz, konkrétně třetí odstavec textu)

- licence GNU/GPL je virální tj. pokud píšete svůj vlastní program a použijete v něm jakýkoliv GNU/GPL kód, automaticky i vámi nově vytvořený program musí být šířen pod GNU/GPL(označuje se to jako Copyleft).

Jaké výhody má GNU GPL pro tvůrce?

Na straně vývojáře pak máte jistotu toho, že:

- pokud někdy vydáte nějaký kód pod GNU/GPL, nelze jej začlenit do tzv. closed source projektu neboť by byla porušena GNU/GPL licence a tedy její virálnost. Nemůže se stát, že by komerční firmy mohly zneužít vaši práci.

- pokud kdokoliv udělá jakoukoliv změnu ve vašem kódu, musí taktéž vydat tento kód pod GNU/GPL (pokud jej šíří dále) a jeho vylepšení musí uveřejnit (viz tento odkaz)

Co jsou kritická místa, někdy také mýty?

 • V kódu Joomly můžete provádět změny. Tento produkt můžete dále používat bez toho, abyste museli tyto změny zveřejnit. Typicky - postavíte si svůj vlastní web a na něm si Joomlu upravíte. To je v souladu s licencí. Taktéž nemusíte zveřejňovat zdrojový kód úprav. To je také v souladu s licencí (viz toto)
 • V kódu Joomly můžete provádět změny. Tento produkt můžete dále používat bez toho, abyste museli tyto změny zveřejnit. Typicky - postavíte si svůj vlastní web a na něm si Joomlu upravíte. To je v souladu s licencí. Taktéž nemusíte zveřejňovat zdrojový kód úprav. Pokud však tuto upravenou verzi nahrajete kamarádovi na jeho web, nesmíte mu upřít právo nahlédnutí do zdrojového kódu. A to co nemají programátoři rádi je, že v souladu s licencí je i to, že pokud se kamarád rozhodne tuto verzi zveřejnit a dát ke stažení širokým masám uživatelů, není na tom nic v nepořádku. Vy jako původní autor totiž v souladu s licencí nemáte jakoukoliv možnost, jak kamarádovi v distribuci zabránit. Jemu totiž GNU GPL možnost šíření dává. A vy jako původní autor zase nemůžete původní GNU GPL změnit (abyste si mohli vymínit, že zakážete distribuci), protože to licence výslovně zakazuje. A její virálnost vás dostihne ve své plné šíři.
 • Za projekt šířený pod GNU GPL můžete chtít peníze (viz zde). A není na tom nic zvláštního. To co programátorům ale vadí nejvíce je fakt, že pokud kupující váš balíček poskytne někomu dále, nemáte žádnou páku, jak od nově nabyvšího získat jakékoliv peníze a zároveň nemůžete prvnímu kupujícímu zabránit v tom, aby váš produkt dále šířil. Snadný příklad na pochopení - Pepa vyrobí nějaký program pod licencí GNU GPL a licenci k užití prodá Martinovi za 1 000 Kč. Martin tento produkt nahraje svému bratrovi Pavlovi včetně zdrojových kódů. Martin tímto nahráním neporušil licenci GNU GPL, protože ta mu dává právo studovat, kopírovat a šířit program pod licencí GNU GPL v souladu s licencí, což se očividně děje. Pavel se používáním původního Pepova díla nedopouští ničeho nekalého a Pepa nemá žádnou možnost jak také od Pavla získat 1 000 Kč.Ve zlém a ošklivém světě tak za svůj pojekt (jako Pepa) dostanete jen těch 1 000 Kč, i když třeba ve výsledku bude váš produkt u 100 lidí. Nikdo z těch 100 lidí nebude váš projekt používat nelegálně a v tom je právě kouzlo GNU GPL.
 • Za šíření projektu pod GNU GPL můžete chtít peníze (viz zde). Kdokoliv. To, co je na tom to nejhorší (z pohledu nabídky komerčních služeb) je to, že pokud Pepa prodá svůj produkt Martinovi za 1 000 Kč (jako licenci za používání), má Martin zcela legální možnost dostat těchto 1 000 Kč z Pavla. Stačí, když řekne že si za distribuci žádá 1 000 Kč (dá Pavlovi vypálené CD s balíčkem od Pepy). A pozor - Pepa to nemůže jakkoliv ovlivnit. Pokud Martin sežene hodně lidí, kterým Pepův projekt rozdistribuuje, může na Pepově práci i vydělat. Musí jen najít dostatečné množství "konečných spotřebitelů" ochotných zaplatit distribuční poplatek. Martin musí dodržet jen to, že platba bude striktně nazývána distribučním poplatkem, protože peníze za užití může vyžadovat jen a pouze Pepa. Aplikováno na Joomlu - můžu vzít instalační balík Joomly a šířit jej dále za distribuční poplatek 100 Kč. Nic neporušuju, je to OK. Problém je v tom, až ti lidé, od kterých jsem vybral distribuční poplatek zjistí, že si mohou Joomlu stáhnout odjinud a zadarmo a že já jim nic nepřináším, jen zprostředkovávám. Budou se cítit podvedení a dají si na mne příště pozor. Každopádně neporušil jsem nic a takto je GNU GPL postavena. Navíc i Pavel může Pepův balíček, který mu distribuoval Martin dále šířit bez omezení ze strany Pepy a také si může říkat o distribuční poplatek.
 • Pokud vydáváte změny v kódu původního projektu, musíte je řádně označit aby bylo jasné, co bylo změněno apod.
 • Jako autor máte možnost vydat svůj projekt pod duální licencí tj. můžete připravit jeden produkt jako GNU GPL a stejný kód pak i jako jinou licenci, třeba i uzavřenou. GNU iniciativa uvádí, že to není etické, nicméně možné. Dělá to spousta projektů (viz zde). Pak samozřejmě záleží, pod jakou licencí "zákazníkovi" poskytnete svůj produkt. Jako distributor však nemůžete kód "uzavřít" a říci, že od této chvíle je to ne GNU GPL projekt. I když třeba vyrobíte novou verzi a vydáte ji pod jinou než GNU GPL licencí, nemůžete jakkoliv zabránit tomu, aby se starší verze vydaná pod GNU GPL nešířila a byla uzavřena (viz zde).

Další faktor

To, co jsme si zde popsali, je však ještě značně zkomplikováno autorskými právy. Tak, jak jsem vše podal v předchozím textu to vypadá, že původní autor je ve značné nevýhodě. Ano i ne. Na jeho kód však stále platí autorská práva tj. je porušením licence GNU GPL i autorského práva to, pokud ze zdrojového kódu odstraníte odkazy na autorská práva tj. ony oblíbené věty typu "Copyright by Jan Novák 2010" nebo "This work is licensed unde GNU GPL and all rigths reserved to Jan Novák". Tohle nesmíte odstranit, jinak porušujete licenci i autorský zákon. Neexistuje totiž způsob, jak se svých práv vzdát a nesmí vám být upřena (viz zde). Z toho je vidět, že nikdo nesmí vaši práci vydávat za svou pouhým přepsáním zmínek o vás ve všam projektu.

Aplikováno na Joomlu

Ačkoliv by se to na první pohled nemuselo zdát, projekt Joomla není tak bezzubý, jak by si někteří mohli myslet. I když ji vytváří komunita, což mohou být stovky lidí. Existuje zde organizace nazvaná Open Source Matters, která spravuje nadaci, jež má za úkol právě správu autorských práv atd. Joomla totiž není jen zdrojový kód. Je to i ochranná známka na slovo Joomla či ochrana loga. Právě OSM je organizace, která sbírá "udání" na to, jak někdo porušuje GNU GPL licenci nebo autorská práva na Joomlu, jméno či logo. na jejich stránkách najdete i povídání o licenci. Mimo jiné se tam dočtete o tom, že skutečně můžete žádat peníze za dstribuci Joomly, že skutečně můžete odstranit informace o copyrightu z patičky v Joomle, dokonce i v meta textu, tedy v jakémkoliv výstupu z Joomly, kde se tato zmínka vyskytne. Nicméně je zde zopakováno to, že informace o copyrightu nesmíte odstraňovat ze zdrojového textu.

Převedeme-li to do světa "nýmandů" - můžete beztrestně vytvořit svůj vlastní redakční systém nazvaný SupeMegaCool. Můžete z něj odstranit všechna loga Joomly, můžete upravit vše, aby nebyla Joomla rozpoznatelná. Jediné, co nesmíte - nesmíte odstranit zmínky o Joomle ze zdrojového kódu. Každý soubor v Joomla distribuci začíná touto hlavičkou :

* @package    Joomla
* @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
* @license GNU/GPL, see LICENSE.php
* Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant
* to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
* is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
* other free or open source software licenses.
* See COPYRIGHT.php for copyright notices and details.

Pokud budu zákazníkem, kterému prodáte SuperMegaCool a podívám se do libovolného souboru a najdu tam tohle, bude mne zajímat, co to vlastně je ta Joomla. Snahou mne, jako autora SuperMegaCool bude tedy odstranit tuto hlavičku a nahradit ji svou. A když to udělám, porušuji autorská práva. A s tím už jde něco dělat. Problém je v tom, že svá práva mohou vymáhat pouze poškození a zastřešuje je OSM. Já jako podvedený zákazník nemohu podat žalobu na podvodníka, musím o tom informovat OSM a ti rozjedou (nebo také ne) vše po své linii. Jako zákazník bych pak mohl "autora" žalovat, ale musel byhc nějak prokázat, že mi způsobil nějakou škodu. Je to trochu zdlouhavější, nicméně jediný způsob, jak dát věcem řád.

Existuje i jiná možnost - Viktor Čistič. A toho by se někteří mohli obávat v případě, až zákazníci zjistí, jak je jejich dodavatelé ždímají za něco, co by mohli mít jinde zdarma. Nikdo nemůže upřít to, že s instalací a správou redakčního systému je práce a je třeba za ni zaplatit. Jenže parazitování na "hotovém" projektu, který je vydávaný za vlastní - to už je silné kafe.

Vyhráno ale nemají ani ti, kteří by chtěli na Joomle vydělávat právě z důvodu její popularity. Součástí balíku je i logo a i vlastní název je registrován. U OSM jdou v některých aspektech do velmi velkých detailů. Zde je například souhrn toho, co můžete dělat s logem a ochrannou známkou bez písemného souhlasu OSM :

 • Předně musíte jasně deklarovat, že nemáte nic společného s Open Source Matters, Inc. nebo s projektem Joomla a že nejste reprezentanty Open Source Matters, Inc. nebo projektu Joomla. Jednoduché upozornění na vaší webové stránce je nejlepší cestou, jak tento bod naplnit.
 • Dále nesmíte využít jméno Joomla nebo logo ve jménu či logu vašich stránek, produktu či služeb
 • Můžete využít slovo Joomla (ale ne logo) v popisu vašich stránek, produktu či služeb abyste jasně dali najevo, co vlastně nabízíte. Nesmí to však vzbuzovat jakékoliv spojení s OSM nebo projektem Joomla.
 • Nesmíte použít Joomla logo

Pokud chcete logo nebo jméno využít, kontaktujte OSM a oni provedou posouzení vašeho projektu a povolení vydají nebo zamítnou. Zde najdete podrobné instrukce, jak zacházet s logem. Často kladené dotazy v souvislosti se jménem jsou zde.

Nebuďte lhostejní, třiďte odpad

Na závěr celého rozsáhlého článku bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste nebyli lhostejní k tomu, když někdo vykrádá vaši/cizí práci a vydává ji za svou. Už v této chvíli můžu říct, že OSM o České republice ví. Mám informace o tom, že z jejich pohledu je situace v Česku velmi špatná, protože je zde hodně problémů s porušování licencí a autorských práv k projektu Joomla. Částečně je to tím, že já často využívám mechanismy pro nahlášení problémového jednání a zjevná porušování hlásím. Nemusí to být tím, že by se v Česku tolik "kradlo", jen jsou ty případy více dokumentované.

Další problém je v tom, že v tak ekonomicky "významném" Česku jsou skutečné ztráty pro OSM skutečně "zdrcující" a nemá tak význam se jim věnovat. Chtěl bych tím říci, že ve chvíli, kdy se podaří dotáhnout nějaká provinění do fáze, kdy bude viník potrestán, budeme mít jakýsi pomyslný bič na všechny nepoctivce. Asi nikdo z lidí kolem Joomly není úplně čistý (v tom smyslu, že by nějakou licenci svým chováním neporušil), myslím si však, že je nutné zabránit v tom, aby si někdo své podnikání založil na tom, že se nechová dle pravidel a zákonů a že mu to bude procházet. je to jistě běh na dlouhou trať, ale pojďme s nepoctivci bojovat, oni si pak dají pozor na to, co a jak budou dělat.

Sváťa