Přihlásit se

Nejnovější verze Joomla 3.9.2, která byla vydána 15. ledna 2019 obsahuje opravu 4 bezpečnostních mezer a více než 50 dalších oprav chyb a vylepšení.

Opravené bezpečnostní mezery

  • Nízká priorita - jádro - ukládané XSS v mod_banners (ovlivňuje Joomla 2.5.0 až 3.9.1) Více info »
  • Nízká priorita - jádro - ukládané XSS v com_contact (ovlivňuje Joomla 2.5.0 až 3.9.1) Více info »
  • Nízká priorita - jádro - problém s ukládaným XSS v nastavení textového filtru v Globálním nastavení  (ovlivňuje Joomla 2.5.0 až 3.9.1) Více info »
  • Nízká priorita - jádro - problém s ukládaným XSS v url nápovědy v Globálním nastavení (ovlivňuje Joomla 2.5.0 až 3.9.1) More information »

 

Opravy chyb a vylepšení

  • Opravy stavů v komponentách com_finder (#23194), com_banners (#23193),  com_messages (#23192), com_users notes (#23191)
  • Odstranění pole Ukládání do mezipaměti v jazycích (#23174), syndicate (#23166), náhodném obrázku (#23165), a přihlašovacím modulu (#23152)
  • Rozšíření API editorů #23224
  • Položka  menu typu Alias nabídky - přesměrování je volitelné #23278
  • com_media: normalizace názvů nahrávaných souborů (#23259)
  • Pročistění kódu a mezer v názvech

Navštivte GitHub, pokud vás zajímá kompletní seznam  oprav chyb.