Přihlásit se

Vývojový tým oznámil dostupnost nové verze redakčního systému Joomla 1.5.11 [Vea]. Jedná se o bezpečnostní aktualizaci a uživatelé by měli provést aktualizaci co nejdříve.

Čeština je již k dispozici.

Jedná se překlad oficiální zprávy. Toto vydání opravuje celkem 26 chyb, dvě mají status střední závažnosti, jedna má malou závažnost. Je to již 11 týdnů co byla 28.března 2009 vydána Joomla 1.5.10. Cílem vývojářské skupiny je pokračovat ve vydávání pravidelných a častých aktualizací.

Stažení

Klikněte zde pro stažení Joomla 1.5.11 (Kompletní balíček) »

Klikněte zde pro stažení aktualizačního balíčku »

Instrukce

Chcete Joomlu vyzkoušet? Zkuste online demo nebo Joomla JumpBox. Dokumentace pro začátečníky (v angličtině) je k dispozici.

Berte prosím v úvahu, že před aktualizací je doporučeno provést zálohu stávajících stránek.

Poznámky k vydání

Podívejte se prosím do Joomla 1.5.11 Post-Release Notes abyste zjistili, zda se po vydání neobjevily nějaké závažné problémy s instalací či provozem této nové verze.

Pokud jste prováděli nějaké úpravy přímo v kódu Joomly, ujistěte se, že je máte zálohovány, neboť po aktualizaci budou patrně přepsány.

Bezpečnost

V tomto vydání byla opravena jedna chyba s malou závažností a dvě chyby se střední závažností:

Pro ještě podrobnější informace navštivte stránku Joomla Security Center.

Komponenty

 • Odkazy Následující a Next předcházející již nevytvářejí duplikované SEF URL (13890)
 • Atom RSS již ověřen pro vzhled Kategorií kontaktů a odkazů (15446)
 • Vzhled kategorií článků již řadí správně (15541)
 • Formuláře již správně používají akci JRoute (15551)
 • Vylepšená kontrola nad tím, kdo nahrává soubory (15691)
 • Vyhledávání již funguje správně pro víceslovné hledání a s aktivovaným SEF URL (15853)
 • RSS 2.0 se snaží přepínat odkazy mailto na absolutní URL adresy(15909)
 • Atom odkazy v RSS způsobují problémy s validitou (16211)

Moduly

 • Přihlášení již správně používá view=register (15740)
 • Vyrovnávací paměť modulu, ID, ItemID (15727)

Plugins

 • V tomto vydání nebyly opravovány žádné chyby v zásuvných moduelch.

Zděděný mód

 • V tomto vydání nebyly opravovány žádné chyby ve zděděném módu.

Šablony

 • Šablona Khepri již obsahuje správné CSS ikony článků (15912)
 • Atribut Align v mod_mainmenu již nezpůsobuje problémy s některými šablonami (15963)
 • Aktualizovány soubory helpsites.xml (16397)

Jazyk

 • Přeloženy popisy pro Komponenty, Moduly, Zásuvné moduly atd. po instalaci (13898)
 • Změna jazykového ISO kódu státu Černá hora (16112)
 • Změna jazykového ISO kódu státu Černá hora na ME z SLA (16349)
 • Změny v instalačních jazycích (16405)

Správa

 • Chyba "Nedefinovaná proměnná" v Globálním nastavení Global byla opravena (15699)
 • Kód zděděného módu v instalačním premigračním systému způsobuje neočekávané chyby (16236)

Systém

 • Instalace některých balíčků již nekolabuje (15701)
 • Zobrazení instalační verze bylo opraveno (15913)
 • JFile::getName() ztrácí první znak (16007)
 • Funkce db->updateObject je zastaralá (15417)
 • PHPDoc komentář pro JFactory metodu getDocument je nesprávný (16314)
 • Soubor offline.php již nyní obsahuje správné stylování (16500)

Čeština

Čeština je k dispozici na JoomlaCode.


Závěr

Toto je zkrácená verze překladu originální zprávy .