Přihlásit se

Projekt Joomla si dovoluje oznámit dostupnost Joomla 1.5.10 [Wohmamni]. Jedná se o bezpečnostní aktualizaci a je doporučeno aktualizovat co nejrychleji.

Aktualizace 29.3. 14:45: Čeština je k dispozici buď odkazem z nabídky vpravo nebo ji najdete v článku. 

Toto vydání obsahuje celkem 66 oprav, jednu bezpečnostní oprav s malou důležitostí a jednu se střední důležitostí. Od vydání předchozí verze uplynulo již 11 týdnů. Joomla 1.5.9 byla vydána již 10.ledna 2009. Cílem vývojářského týmu je pokračovat ve vydávání pravidelných a častých aktualizací.

Stažení

Klikněte zde pro stažení Joomla 1.5.10 (Plná verze)

Klikněte zde pro aktualizační balíček

InstrukceChcete si Joomlu vyzkoušet? Vyzkoušejte online demo nebo Joomla JumpBox . Pro začátečníky je k dispozici dokumentace.

 

Čeština je již k dispozici na obvyklém místě zde , pokud potřebujete starší verze (1.5.9 a 1.5.8) najdete je zde .

 

Co je nového?

Podívejte se prosím na případné specifické chyby k nové verzi na stránce Joomla 1.5.10 Post-Release Notes.

Bezpečnost

Byla opravena jedna bezpečnostní chyba nízké úrovně a taktéž jedna střední úrovně:

 • Střední úroveň : Ve správcovské části se vyskytuje několik chyb XSS a CSRF. Postiženy jsou komponenty com_admin, com_media, com_search. Jak com_admin tak i com_search obsahují XSS chyby. Komponenta com_media obsahuje 2 CSRF chby. Více informací zde »
 • Nízká úroveň: Chyba XSS byla objevena v náhledu kategorií com_content. Více informací zde »

Další informace můžete také získat na stránce Joomla Security Center.

Komponenty

 • V náhledu kategorií již nechybí alias článku (14228)
 • Seznam sekcí již nyní vypisuje korektně seznam kategorií s aplikovanými globálními filtry (14510)
 • Odkazy nyní správně používají hodnoty kategorií (14705)
 • Filtorvání HTML v článku správně funguje při výběru jedné filtrované skupiny (14758)
 • Byla opravena nápověda pro sekce, kategorie a alias článku (15007)
 • Řazení seznamů dle hodnot jiných než pořadí bylo opraveno (15107)
 • Funkce pro filtrování archivovaných článků pracuje správně (15124)
 • Znak "&" v titulku stránek již neovlivňuje hodnotu pozice ve vCard (15143)
 • Přidán znak "/" před URL adresu v Zapamatuj si mne a odkazu na heslo v  com_user (15215)
 • Hledání funguje správně s aktivovaným SEF i při použití mezinárodních znaků (15233)
 • Odkaz Zaregistrujte pro další čtení je nyní správně i pro položky nabídky na sekce a kategorie (15266)
 • Vícenásobné hledání položek nabídky nyní vrací sprívné ItemID (15293)
 • com_media již správně nahrává CSS soubory z administrační části (15354)
 • Byl opraven nevalidní XHTML výstup z com_content a com_contact (15362)
 • Drobné chyby v komentářích kódu byly v com_user opraveny (15461)

Moduly

 • Změna hodnoty 'Position' modulu nyní správně změní hodnotu pro seznam 'Order'. (12119)
 • Pokud je modul uložen, jeho vyrovnávací paměť je vymazána (12137)
 • Chování při kódování uvozovek a znaku "&" bylo v modulech opraveno (13111)
 • Byla opravena chyba při zarovnání obrázku nabídky (14071)
 • Alias nabídky nyní respektuje aktivní nastavení (14767)
 • Opravena chyba tagu v mod_feed (14948)
 • Přesměrování při přihlášení nyní správně přesměrovává na aktuální stránku i když není nastavena URL adresa (15376)

Zásuvné moduly

 • Opraveny ID tagy používané openid.js (13285)
 • Oddělovač stránky pracuje správně s  JCE (14525)
 • Výstup oddělovače stránek opravuje XHTML elementy (14496)
 • Oddělovač stránky správně kontroluje aktivní stránku (14558)
 • Oddělovač stránek funguje správně s tabulkou sekcí (14827)
 • Chyba v použití vyrpovnávací paměti pro funkci "Zapamatuj si mne" (14857)
 • Změny v polořkách nabídky jsou nyní správně ukládány do vyrovnávací paměti (14896)
 • Zásuvný modul SEFnyní správně pravuje s atributem "Data" (15137)
 • Nahrání pozice nevymazává znak "$" a další dvě pozice ve výstupu modulu (15237)

Zděděný mód

 • Nebyly objeveny žádné chyby.

Šablony

 • Beez: Úprava data poslední aktualizace použitého v blogu sekcí (14571)
 • JA Purity: Text pro všechny články již není nikdy odkazován, když jsou vidět kategorie (14286)
 • rhuk Milkyway: Upravena hodnota authorEmail (14439)
 • Opravena chyba v RTL (Right-To-Left, jazyky píšící zprava doleva) pro titulek stránek, pokud ponecháte myš na logo šablony (14945)

Jazyk

 • Překlad uživatelských jmen v registračním formuláři byl opraven (14468)
 • Upraven překlad nového modulu (13999)
 • Informace o uživateli je možno překládat (14710)
 • Byl upraven překlad při instalaci komponent  (14859)
 • Funkce pro kopírování položek nabídky je nyní přeložitelná (14944)
 • Oddělovač stránky je nyní přeložitelný (15300)
 • Odinstalace komponenty má nyní vše převedno na překladové řetězce (15375)

Správcovská část

 • Kategorie je nyní možno řadit v obráceném pořadí dle data (14004)
 • Parametr Element ID pro seznam složek a souborů je nyní správný (14514)
 • Formát data byl opraven pro 'datum kontroly'  (14381)

Systém

 • Instalace rozšíření již neselže pokud jsou v souboru zahrnuty jiné ZIP soubory (9701)
 • Již nechybí podpora l10n v JApplicationHelper::parseXMLInstallFile() (11798)
 • Opravena chyba Javascriptu, která byla zanesena při předchozí opravě obrázků při aktivaci SEF (13973)
 • Opravena chyba se správou chyb v  JFactory::getXMLParser (14022)
 • Rozlišování velkých/malých písmen přípon obrázků (14059)
 • Atom RSS kanály se nyní ověřují správně (14515)
 • Metoda JString::RTrim je opravena (14491)
 • Odstraněn short open tag v admin.categories.html.php (14660)
 • Opravena chyba v JInstallerComponent::_rollback_menu() při získávání DB Connector (14795)
 • Přesun souboru nyní správně vrací "false" pokud jej nelze načíst nebo zapsat (14818)
 • Přístupová práva jsou vypisována správně i v případě Temp a Log složek (14865)
 • JFolder::folders již nevrací nepodstatná varování (14875)
 • Nastavení Tooltip Offset již pracuje správně (15006)
 • JArchiveZip::_extractNative() správně identifikuje selhání zip_open() (15044)
 • Installer.php parseMedia ukazuje na správnou složku (15047)
 • Uživatelsky upravený instalační soubor aktualizován při instalaci komponent (15217)
 • Opravena chyba HTTP_USER_AGENT v souboru behavior.php (15282)

Statistika

Statistika pro verzi 1.5.10:

 • Joomla 1.5.10 obsahuje:
  • 68 opravených chyb v SVN
  • 281 zaslaných změn
 • Tracker aktivity se projevily v 8 aktivních problémech:
  • 176 nových hlášení
  • 133 uzavřené
  • 68 opravených v SVN
 • V době vydání verze 1.5.10 obsahoval tracker 95 aktivních problémů:
  • 44 otevřené
  • 40 potvrzených
  • 11 čekajících