Přihlásit se
Dnes se objevil zajímavý článek o licenci Joomly přímo na hlavní stránce. Víme, že toto téma je mezi vámi živé. Tady je jeho překlad.
Joomla! momentálně podniká kroky, které mají zajistit budoucnost projektu kompatibilního s licencí GNU/GPL.  Toto rozhodnutí odráží dlouhé zkoumání kombinované s právnímy důsledky, abychom ochránili ducha svobodného software. Pro nás, pro každého, je opesn source důležitý.

Je to dlouhá a pomalá cesta. Nechceme udělat žádné zásadní kroky, protože víme, že mnoho lidí na nás spoléhá při udržování stability a plnění očekávání. Také dobře víme, že mnoho lidí si na Joomle! založilo svou živnost a chceme být velmi citliví na jakékoliv změny v jejich životech.

Joomla! je jedinečný projekt s jedinečnými požadavky a s jedinečnými problémy s GPL. Řešení se jen tak nevynoří ze šuplíku. Existují řešení a kompromisy při řešení těchto problémů a stále je zkoumáme a chceme naslouchat komunitě, že to děláme správně.

V brzké době dodáme všechna fakta.Pokud se vám zdá, že jsme příliš zakřiknutí, je to proto, že nic nekomentujeme až do chvíle, kdy to můžeme říct čistě a jasně. A jistě budete mít mnoho připomínek před tím, než nastane jakákoliv velká změna.

Zde je náš plán: nejdříve uděláme generální úklid a připravíme Joomla! stránky tak, aby byly v souladu s GPL.  Dále se zeptáme lidí v komunitě, zda dobrovolně přejdou (budou souhlasit) s licencí. Ve stejné době se budeme snažit lidem vysvětlit, co to pro ně znamená souhlasit a jak to mohou udělat jednoduše.  Myslíme si, že takto získáme spoustu souhlasů.

Takže to je celý plán. Žádné žaloby, žádné pogromy, žádná martyria. Zaměřeno k bodu diskuze, žádný křik, žádná démonizace a žádné rozdíly mezi "námi" a "jimi". Jsme velká komunita s mnoha vývojáři a chceme řešení, která budou fungovat pro každého.

Zůstáváme u GPL
Rozhodli jsme se zůstat u licence, která umožnila Joomle! vzniknout. Jednohlasně schváleno core týmem a podporováno Open Source Matters, což znamená, že jak Joomla! 1.0 tak Joomla! 1.5 budou vydány pod (čistou) GPL.

Také jsme se rozhodli, že nemáme oprávnění vydat Joomlu! pod verzí GPL, která dává výjimky proprietárním rozšířením.  Je velmi obtížné relicencovat GPL projekt a nemáme žádné zprávy o tom, že OSM by to byla schopna udělat. Naše současná situace je ta, že rozšíření, která nejsou vydána pod GPL nebo kompatibilní licencí jsou neslučitelná a tento náhled je založen na potvrzení jak Free Software Foundation, tak i Software Freedom Law Center.

Je zde totiž komplikace v tom, zda je dané rozšíření samostatná práce chráněná autorským právem, nebo je v dosahu GPL a zda je nebo není GPL kompatibilní. Současná architektura velmi ztěžuje psaní složitějších rozšíření, která jsou samostatná díla. V současnosti zkoumáme všechny naše možnosti v této oblasti.

Tím, že zůstaneme u GPL doufáme, že dosáhneme těchto cílů:

   - rozšíříme povědomí a dodržování GPL v komunitě
   - povýšíme projekt na úroveň ukázkového standardu sdíleného dalšími podobnými open source projekty
   - budeme dodržovat náš závazek, že náš projekt bude řízen ukázkovou a plodnou open source filozofií
   - dostaneme se k vyučování způsobů jak být ziskový a dodržovat licenci v rámci projektů založených na Joomle!

Potřebujeme vaši pomoc
Tu neustále se zvyšující bolest již máme za sebou a další kroky nebudou, bez debaty, bez výzev. Nejvyšším zájmem byli uživatelé z naší komunity a víme, že tato rozhodnutí někdy vedou k některým "bolístkám". Chtěli bychom vás požádat o bezvýhradnou podporu tohoto procesu, abyste dělali vše pro podporu základů GPL a k ochraně, kterou nabízí. Jsme také více než připraveni na uspořádání workshopů, které lidem vysvětli proces, který vede k dosažení souladu s licencí.

Velikost a popularita Joomly! se rozšiřuje za naše stránky; přidává výkonný nástroj pro komunity, vládní či nevládní organizace, firmy a jednotlivce. Vybrali jsme si složitější cestu souladu s GPL bez nejednoznačnosti. Pokud se ptáte, proč Joomla! tyto kroky dělá, odpověď je jednoduchá. Rosteme a udělali jsme nějaké chyby a chceme je do budoucna napravit. Chceme být zodpovědnými sousedy na poli GPL komunity a v rámci Joomla! komunity.

The Joomla! Core Team a Open Source Matters

Brad Baker
Shayne Bartlett
Levis Bisson
Michelle Bisson
Chris Davenport
Wilco Jansen
Johan Janssens
Alex Kempkens
Mateusz Krzeszowiec
Louis Landry
Andy Miller
Sam Moffatt
Peter Russell
Rob Schley
Antonie de Wilde
James Vasile
Christopher Justice
Elin Waring
Ryan Ozimek
Joe Orr