Přihlásit se
Pokud chodíte i na jiné Mambo stránky než je mamboportal.cz, možná jste zaregistrovali nějaké podezřelé dění. Tento článek chce shrnout zatím známá fakta.

Začněme dvěma dokumenty, které se postupně objevily na stránkách www.mamboserver.com. První z nich byl nazván Otevřený dopis Mambo komunitě (http://www.mamboserver.com/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=104) :

Jak již asi víte, proběhlo několik významných a vzrušujícíh změn v mambo komunitě. Vytvoření Nadace Mambo, nevýdělečná organizace, jejímž úkolem je vést Mambo projekt, zajistí bezpečnost, dlouhodobost a úspěch Mamba a její komunity uživatelů. Naším dalším cílem je vytvoření organizační struktury a jednotlivých koordinátorů mezi týmy zahrnující vývoj jádra, údržbu, dokumentaci, překlady, členství vývojářů třetích stran, finance, správu a právní pomoc pro ty, kteří budou pracovat pod záštitou nadace.

Projekt Mambo měl veliké štěstí na takto živou komunitu která zajistila Mambu ve všech směrech a pomohla mu vyrůst v oceňovaný produkt, jakým je dnes. Chtěli bychom poděkovat za vaši pokračující podporu, která nám pomůže v této kritické chvíli.

Nejdříve spustíme stránky Nadace Mambo kde najdete všeobecné informace o Nadaci, jak se stát členy, často kladené otázky a mnoho dalšího.

Peter Lamont
Předseda nadace
Mambo Foundation, Inc.


S informacemi uvedenými v dopise nelze než souhlasit. Známe mnoho projektů, které něco podobného vytvořily a jejich vývoji to značně prospělo(za všechny alespoň Mozilla a Ubuntu). Ovšem už při čtení tohoto dopisu máte takový nějaký podivný pocit, že se něco děje. Proč se mluví o kritickém přechodu? Proč se mluví o právní pomoci? Proč se mluví o členství vývojářů třetích stran? To jsou jen některé nejasnosti.

Objevily se však ještě některé závažnější informace. Tady je jejich nástin :

 • Na stránkách www.mambo-foundation.org se objevilo prohlášení, které jasně říká, že nadace vzniká proto, aby byla samostatná a nezávislá. Proč je její šéf zároveň výkonným ředitelem firmy Miro, vlastníka to autorských práv na značku Mambo?

 • Proč není znám přesný počet lidí v představenstvu nadace?

 • Proč nebyla komunita obeznámena s tím, že se nadace chystá? Obvyklý postup je ten, že se nějakou dobu před vytvořením nadace dá návrh do komunity, kde se prodiskutuje.

 • Proč nebyl zvolen předseda představenstva hlasováním v komunitě?

 • Proč představenstvo tají členy?

 • Proč je členem představenstva vývojář, který před nějakou dobou z vývoje „zhnuseně“ odešel a prohlásil,že s Mambem nechce nic mít?

 • Proč sešlo z úvodního plánu, kdy se měla autorská práva předat nadaci, aby je spravovala?

 • Proč není v představenstvu nadace ani jeden z 18 vývojářů?

 • Proč nebyli ani osloveni?

 • Proč je členství v nadaci placené (příspěvek pro vývojáře je 1 000 USD na rok!)

 • Proč nebyli členové představenstva nadace schopni na tyto nejasnosti odpovědět?

Řekněte sami, pokud je vše v pořádku, proč se objevuje tolik otázek? Rozproudila se prudká diskuze a výměna názorů. Vše vyvrcholilo sestavením otevřeného dopisu vývojářského týmu komunitě (http://forum.mamboserver.com/showthread.php?t=57645) :

Již mnoho bylo řečeno o Mambo Open Source projektu a vytvoření Nadace Mambo která by měla zajistit budoucnost Mamba.

My, tým vývojářů věříme, že:

* Open source projek je hlavně v lidech vytvářejících svobodný a otevřený software a přispívají do něčeho jako tým aby z toho mohli těžit ostatní.
* Open source projekt odráží ducha spolupráce a zábavu při odezvě komunity a zajišťuje směrování které vede k rozvoji investovaném při jeho vývoji.
* Open source projekty jsou otevřeny ke spolupráci kohokoliv, kdo chce přidat hodnoty a přeje si pracovat s komunitou.

My, vývojářský tým, máme skutečnou obavu o Nadaci Mambo a její vztah ke komunitě. Věříme v to, že budoucnost Mamba by měla být řízena přáním jeho uživatelů a schopnostmi vývojářů. Nadace Mambo je vytvořena s cílem předání kontroly Miru, modelem, který činí spolupráci mezi Nadací a komunitou, nemožnou.

* Nadace Mambo byla sformována bez ohledu na vývojářské týmy. My, komunita, nemáme žádný hlas v jejím vedení nebo v budoucích krocích Mamba. Mambo Steering Committee (Výbor pro řízení Mamba) vytvořil s vývojového týmu a zástupců Mira přímé spolupracovníky nadacea měl by vytvořit první představenstvo. Výkonný ředitel Mira Peter Lamont si vzal na sebe úlohu spojenectví s nadací a vytvořil představenstvo bez konzultace s dvěma zástupci vývojářských týmů panem Andrew Eddiem a Brianen Teemanem.
* Také pan Lamont prostřednictvím MSC slíbil převod autorských práv na Mambo na Nadaci, Miro to však odvolalo.

Co uděláme: Budeme pokračovat ve vývoji a vylepšování verzí tohoto oceněného softwarového projektu stále vydávaného pod licencí GNU General Public License. Přejeme Miru a Nadaci Mambo jen dobré a prohlašujeme, že již nejsme schopni s nimi pracovat.

Také jsme kontaktovali Software Freedom Law Center o radu v této věci a podrobnější inormace o našem krátkodobém plánu zveřejníme již brzy.

Pro více informací navštivte Open Source Matters

17. srpna 2005, The Mambo Development Team (podpesáno 20 vývojářů)

Jaká je tedy situace po několika dnech? Velmi nepřehledná, neboť představitelé nadace nebyli schopni vysvětlit otázky nastolené vývojářským týmem. Připravujeme další článek, kde vysvětlíme náš postoj k celé záležitosti a řekneme, jak se dotkne vás, řadových uživatelů. Zatím si názor udělejte sami.

Sváťa