Přihlásit se
Již před nějakou dobou zde proběhla zpráva o tom, že se pokusíme udělat něco s českou komunitou uživatelů programu Mambo. To se nám povedlo a tak můžeme prohlásit, že jsme se stali  oficiálním týmem překladatelů Mamba do češtiny. Co to znamená?

Na stránkách ww.mamboserver.com se objevila zpráva o tom, že vývojářský tým dává dohromady komunitu překladatelů. Možná nevíte, že Mambo existuje ve více než 50 jazykových mutacích a tak je zapotřebí práci na překladech nějak řídit.

Dosti často se stává, že autor, který si sám a doma na koleně Mambo přeložil pak už nikdy nevydá aktualizovanou verzi. Tomu má celý tento projekt zabránit. Vznikla síť centrálně řízená jedním hlavním koordinátorem a příslušných jazykových týmů. V každém jazykovém týmu je ještě jeden koordinátor, který řídí práce týkající se překladu do lokálního jazyka v našem případě češtiny.

Neváhal jsem proto a kontaktoval hlavního koordinátora s dotazem, zda již nějaká česká komunita překladatelů existuje. Dostalo se mi odpovědi že ne, a že ji můžu založit. Demokraticky jsem se zvolil koordinátorem. Budu tak zajišťovat veškerou komunikaci s centrálou a řízení činností kolem překládání Mamba do češtiny. Nepůjde však jen o překlad jádra programu, půjdeme více do hloubky. O tom však později. Druhým delegátem je Honza Guziur, který zastává funkci správce partnerských stránek lokalizačního týmu.

Co tato spolupráce přinese vývojářům Mamba? Jistotu stejně kvalitních překladů a materiálů ve všech jazykových mutacích (pokud víte co je norma ISO, máte jasnou představu) a také přímý kontakt na řešení nejasností kolem nefunkčnosti Mamba v případě překladu do jiného než anglického jazyka.

Další částí je to, co to přinese komunitě. Překladatelský tým se dostane k mnoha materiálům, ke kterým by se před vydáním nové verze nikdy nemohl dostat. Ve smlouvě, se kterou jsme museli před založením českého týmu souhlasit, mimo jiné stojí, že veškeré tyto materiály jsou jen pro účely překladů a nesmějí být zveřejňovány. K nové a nejaktuálnější verzi se tak budou moci dostat jen členové překladatelského týmu. Navíc se připravuje i mnoho výukových materiálů a dokumentace, která se bude také překládat.

A teď to hlavní, co to přinese uživatelům? Uživatelé budou mít jistotu, že překlad je oficiální a co nejvěrněji odpovídá původnímu anglickému originálu (ano v minulosti se u jednoho českého překladu objevila skrytá reklama), budou mít osobu, na kterou se v případě nouze budou moci obracet. Nebudeme tak moci říkat : „Já za to nemůžu, to Pepa...“

Brzy se tak můžete těšit na popsání dojmů z nové verze, ke které se jen tak jednoduše nedostanete. A navíc zde budeme pravidelně zveřejňovat novinky a statistiky kolem překladů či případných termínů vydávání nových verzí apod. Vývojářský tým má připravené i výukové materiály, které by měly vyřešit mnoho problémů začínajících uživatelů. V záloze máme i některá další překvapení.

Pokud v sobě máte jen špetku překladatelského talentu a chcete přispět, kontaktujte nás, určitě se domluvíme. Překladů a práce na nich bude určitě dost.

Prvním výsledkem práce překladatelského týmu na centrále je jednotné logo, které má propagovat překladatelský tým. Můžete jej vidět kdesi pod tímto textem.

translatelogonew2_cs.gif

Na závěr mi nezbývá než říct, že podpora českého překladu bude oficiální až od nové verze 4.5.3, takže již nebudeme jakýmkoliv způsobem udržovat starší verzi, své síly vrhneme na novou verzi, což je myslím pochopitelné. Součástí překladatelského projektu by měl být i nový nástroj, který by měl umožnit překlad i jakýchkoliv komponent a modulů používaných v Mambu, byť se jedná o neoficiální (rozuměj nedistribuované v jádře Mamba) balíčky. Zatím to nemáme vyzkoušené, testy se právě rozjíždějí.