Inzerce

Jaké funkce může Váš eshop mít? Takové, jaké budete chtít.
E-Shopy a webové stránky postavené na míru na Virtuemart a Phoca Cart
Logo Linelab

Přehled adresářové struktury Joomla! 1.5

05.09.2010 02:00 1812 zhlédnutí
Autor článku
Bart
Článek uživatele

Systém Joomla tvoří přibližně 4200 souborů. Je tedy příliš rozsáhlý na to, aby se zde nacházel popis jednotlivých souborů. Tento článek popíše adresářovou strukturu Joomly! (verze 1.5), abyste věděli, kam zamířit, když chcete přímo provést úpravu.

Adresáře tvořící systém Joomla jsou vhodně pojmenované (anglickými výrazy, které jsou celkem srozumitelné) a tak celkem snadno dokážete odhadnout obsah většiny z nich. Následující výčet nicméně shrnuje obsah každého z adresářů.
Všechny adresáře v následujícím výčtu, u kterých za názvem následuje hvězdička (*), jsou v systému Joomla verze 1.5 nové – v předchozích verzích systému tyto adresáře buďto vůbec neexistovaly, anebo měly odlišné názvy.

 • kořenový adresář (/) – poté, co na server zkopírujete soubory systému Joomla, zahájí skript index.php, nacházející se v kořenovém adresáři, instalaci systému Joomla. Po dokončení instalace se vytvoří soubor configuration.php, jehož přítomnost soubor index.php detekuje a spustí samotnou uživatelskou část systému. Chcete-li znovu spustit instalátor systému, stačí odstranit soubor configuration.php. Pro případ, že instalátor selže, je možné s použitím souboru configuration.php-dist provést konfiguraci systému Joomla ručně.

  alt
 • administrator – tento adresář obsahuje podadresáře odpovídající těm z kořenového adresáře (jako components, modules, plugins atd.), protože administrační rozhraní systému Joomla je ve skutečnosti webem systému Joomla a i administrační rozhraní je možné rozšířit specializovanými rozšířeními.

  alt
 • cache – obsah tohoto adresáře pravděpodobně nikdy nebudete muset zkoumat. V rámci dosažení vyššího výkonu se může systém Joomla cachovat populární stránky, aby nebylo nutné v případě každého požadavku na danou stránku volat PHP a MySQL pro její získání. Stránky uložené v paměti Cache se jednoduše načtou z tohoto adresáře a odešlou prohlížeči. Cachování se odehrává na úrovni modulů, takže ačkoli se obsah stránky jako takové necachuje, obsah modulů stránky může. O veškerou správu paměti Cache (včetně odstraňování neaktuálních dat) se star systém Joomla, takže se o obsah tohoto adresáře nemusíte příliš zajímat.

 • components – komponenty se ukládají do tohoto adresáře. Mohli jste si všimnout, že výchozí instalace systému Joomla obsahuje řadu komponent, jako např. komponenty pro přihlašování, ankety, registraci, vyhledávání a další, jejichž výstup se ve front-endu zobrazuje s použitím odpovídajících modulů. Komponenta jako je plug-in nebo modul je typem doplňku, které se souhrnně označují termínem rozšíření. Každá komponenta se ukládá do svého vlastního adresáře s prefixem com_ (např. com_banners, com_contact atd.)

  alt
 • images – tento adresář obsahuje veškeré bitmapy použité jak v administračním rozhraní, tak v uživatelské části, včetně uploadovaných obrázků, které jsou součástí obsahu článků. V tomto adresáři se nachází podadresář smilies obsahující emotikony, které můžete použít v článcích, podadresář stories s dalšími obrázky pro články, podadresář banners obahující ukázkové bannery a podadresář M_images, který obsahuje ikony pro pdf, email, tisk, řazení článků apod (poslední uvedený - záleží na typu šablony).

  alt
 • includes – tento adresář obsahuje soubory PHP a JavaScript, které ostatní soubory připojují, aby mohly např. odesílat e-maily nebo obrazovat nápovědu. Možná jste zaznamenali, že některé ze souborů mají prefix mambo – ty zajišťují zpětnou kompatibilitu s tímto systémem, ze kterého Joomla vychází. Joomla 1.5 může pracovat v legacy módu, který by se bez těchto souborů neobešel. S další verzí systému Joomla (1.6.x) lze očekávat odstranění tohoto módu a jemu příslušejících souborů.

  alt
 • installation – tento adresář obsahuje veškeré soubory, které jsou zapotřebí pro úvodní instalaci systému. Po provedení instalace byste měli tento adresář odstranit.

  alt
 • language – tento adresář obsahuje soubory s překlady textů. Systém Joomla ukládá přeložené texty v jednoduchý souborech INI. Všechny tyto soubory používají kódování UTF-8. Jejich názvy i názvy adresářů, ve kterých jsou uložené, vycházející ze standardizované konvence dvou písmen pro kód jazyka následovaných dvěma písmeny pro kód země, jež indikují použitý jazyk. Kód jazyka je v souladu se Standardem ISO-639-2, kód země pak se standardem ISO-3166. Např. cs-CZ. Veškeré soubory obsažené v tomto adresáři mají název s prefixem, který odpovídá názvu adresáře.

  alt

  alt

 • libraries* - tento adresář obsahuje framework tvořící základ pro programování celého systému Joomla. Systém Joomla je ve skutečnosti webovou aplikací, která používá klíčové knihovny uložené v adresáři libraries. Podíváte-li se do jeho podadresáře joomla, uvidíte adresáře pro jednotlivé funkční celky aplikace (jako je samotná aplikace, databáze, souborový systém atd.). V adresáři libraries se nachází také knihovny třetích stran. Každé knihovně přísluší vlastní podadresář v tomto adresáři, což napomáhá přehledné organizaci.

  alt
 • logs* – tento adresář slouží pro ukládání logů, pokud máme zapnuto logování v systému Joomla.

 • media – to tohoto adresáře je možné ukládat média. Všimněte si, že se v tomto adresáři nachází také řada souborů JavaScriptu. Jedním z nejužitečnějších je Framework MooTools nacházející se v umístění media/systém/js/mootools.js. MooTools (www.mootools.net) je mocný open-source JavaScript framework, který značně usnadňuje manipulaci s uživatelským rozhraním (např.drag-and-drop funkcionalitu) a systémové funkce (interakce s použitím Ajaxu, DOM atd.) zvyšuje jejich kompatibilitu napříč prohlížeči. Vzhledem k tomu, že je součástí každé kopie systému Joomla, využívá ho celá řada rozšíření.

  alt

  alt

 • modules - v tomto adresáři se nachází moduly, které jsou šabloně k dispozici. Mezi některé ze standardních modulů patří bannery, drobečková navigace, novinky, přihlašování, ankety a náhodné zobrazování obrázků. Moduly se v podobě panelů umisťují do šablony. Často zastřešují nebo poskytují front-end pro zvolenou komponentu. Modul jako je komponenta nebo plug-in je typem doplňků, které se souhrnně označují termínem rozšíření. Každý z modulů je uložený ve svém vlatním adresáři s prefixem mod_ (jako např. mod_banners, mod_login atd.).

  alt
 • plugins* - plug-iny se nachází v adresáři plugins. V předchozích verzích se označovaly za mamboty (zkrácené označení pro Mambo robot, nezapomínejte, že je Mambo předchůdcem systému Joomla) a nacházely se v adresáři mambots. Plug-iny jsou rozšířeními frameworku a operují tak nižší úrovni než komponenty. Na rozdíl od komponent a modulů s plug-iny nachází společně vždy v jednom z devíti adresářů (naproti rozšířením s vlastními adresáři). Každý z devíti adresářů pro plug-iny (authentication, kontent, editors, editors-xtd, search, systém, tmp, user a xmlrpc) definuje funkcionalitu poskytovanou plug-inem (např. adresář editors obsahuje plug-iny WYSIWYG editorů).

  alt
 • templates – tento adresář obsahuje podadresáře jednotlivých šablon nainstalovaných v systému. Všimněte si, že název každého z podadresářů odpovídá názvu šablony, kterou obsahuje. Výchozí šablony systému nese název rhuk_milkyway. V adresáři templates tak najdete podadresář tohoto jména. Pokud název adresáře neodpovídá názvu šablony, systém Joomla ji nerozpozná.

  alt
 • tmp* - tento adresář slouží pro uložení dočasných souborů a souborů cookie, používaných jak v administračním, tak v uživatelském rozhraní systému Joomla.

 • xmlrpc* - tento adresář využívá jedna z nových funkcí systému Joomla – rozhraní XML-RPC (eXtensible Markup Language Remote Procedure Call). Rozhraní XML-RPC umožňuje pomocí jazyka XML vzdáleně volat procedury. To znamená, že je systému Joomla možné odeslat ke zpracování nějaké volání. Co přináší XML-RPC administrátorovi systému Joomla? Teoreticky je možné z jednoho serveru spravovat více systémů. Pomocí rozhraní XML-RPC mohou klientské aplikace komunikovat se serverem. Např. blogovací aplikace jako je w.bloggar (http://wbloggar.com) umožňuje vkládat na server obsah prostřednictvím rozhraní XML-RPC. Aplikace w.bloggar umožňuje spravovat blog a jeho celý obsah prostřednictvím běžného rozhraní aplikace Windows. Uživatelé tak mohou s blogem pracovat pomocí běžné desktopové, která do systému Joomla v podobě článků uploaduje zadaný obsah. Díky tomu, že aplikace zajištuje komunikaci s rozhraním serveru, nemusí autor blogu vůbec přistupovat k rozhraní systému Joomla, aby přidal obsah. Podpora rozhraní API, jako je MetaWebBlog a Movable Type je v plánu pro budoucí plug-iny.

  alt

  Poznámka: I když jste o XML-RPC dosud neslyšeli, možná znáte SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP je odvozeninou XML-RPC a vyvinul se v rozsáhlejšího a silnějšího mladšího bratra (s podporou jazyka WSDL (Web Service Description Language), protokolu WS-Security dalších). Vývojový tým systému Joomla se rozhodl zůstat při XML-RPC, protože je jednodušší, rychlejší a dodatečné funkce, které SOAP nabízí, se pro aplikace systému Joomla nejeví jako nezbytně nutné, vzhledem k režii, která je s nimi spojena. Vývojový tým systému Joomla dospěl k názoru, že pokud někdo přesto bude funkcionalitu SOAP potřebovat, může k ní přistupovat přímo pomocí rozšíření jazyka PHP.

Po většinu času nebudete muset k těmto adresářům sami přistupovat. Většinu konfiguračních činností zajistí v systému Joomla webové administrační rozhraní. Mohou však nastat situace jako je např. úprava šablony editorem třetí strany, kdy budete k těmto souborům potřebovat přímý přístup.

Obrázky jsou vlastním dílem.

Bart

Informace o autorovi Bart

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)
Joomla 1.6 Beta 8
Předchozí článek autora Bart  24.08.2010 1017
Joomla 1.6 Beta 8
Článek uživatele
Joomla projekt uvolnil ke stažení další beta verzi - Joomla! 1.6 beta 8 (ke stažení zde). Ani tato...
Joomla 1.6 Beta 9
Následujicí článek autora Bart  07.09.2010 1177
Joomla 1.6 Beta 9
Článek uživatele
Joomla projekt uvolnil ke stažení další beta verzi - Joomla! 1.6 beta 9 (ke stažení zde). Ani tato...

Štítky:

27.05.2019 03:22 3947 zhlédnutí
Rozšíření a eshopy pro Joomla!
Phoca Cart – eshop pro Joomlu – Úvod (1)
Phoca Cart – eshop pro Joomlu – Úvod (1)

Mnohým z Vás nebude toto rozšíření žádnou novinkou. Jak již název napovídá, Phoca Cart je...

07.05.2019 16:13 1617 zhlédnutí
Novinky
Joomla 3.9.6 vydána
Joomla 3.9.6 vydána

Byla vydána Joomla 3.9.6. Jedná se o bezpečnostní vydání větve 3.x, které se zaměřuje na opravu...

27.11.2018 17:00 2166 zhlédnutí
Novinky
Joomla 3.9.1 vydána
Joomla 3.9.1 vydána

Byla vydána Joomla 3.9.1. Jedná se o verzi, která opravuje přes 40 chyb a přináší některá vylepšení.

30.10.2018 13:55 5727 zhlédnutí
Novinky
VIDEO: Joomla! 4 na obzoru
VIDEO: Joomla! 4 na obzoru

Tento rok nás čeká relativně dost novinek. Pojďme se na ně podívat. Joomla 3.9 nabídne nástroj pro...

05.05.2018 13:57 1457 zhlédnutí
Novinky
Setkání Joomlistů: 5.5.2018, Olomouc
Setkání Joomlistů: 5.5.2018, Olomouc

Z ankety ohledně setkání Joomlistů vyplynulo, že setkání se uskuteční 5. 5. 2018 v Olomouci. Bude se...

02.04.2018 13:57 1475 zhlédnutí
Novinky
Setkání Joomlistů: výběr konkrétního termínu a místa
Setkání Joomlistů: výběr konkrétního termínu a místa

Doba a diskuse ohledně setkání Joomlistů pokročila. Máme tu druhou (a "pravděpodobně poslední")...

29.10.2018 23:44 2731 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
Joomla! verze
10.10.2016 12:54 2631 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
Technické požadavky Joomla! na server
Technické požadavky Joomla! na server

Všechny doporučené verze software jsou založeny na posledních verzích Joomly dané série.

14.02.2013 21:50 1393 zhlédnutí
Novinky
Proč na web nenasazovat Joomla 3.0 a další STS verze?
Proč na web nenasazovat Joomla 3.0 a další STS verze?

Joomla verze: 3.0.x, 3.1.x a 3.2.x je určena pro zkušenější uživatele, nadšence a především pro...

04.02.2013 18:52 1289 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.9 vydána
Joomla 2.5.9 vydána

Zhruba po třech měsících tu máme Joomlu 2.5.9. Jde o bezpečnostní vydání. Opravuje jeden...

29.10.2018 23:32 4335 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
Češtiny pro Joomla rozšíření. Kde je vzít?
Češtiny pro Joomla rozšíření. Kde je vzít?

Pokud jste někdy potřebovali překlad do nějakého rozšíření Joomly, museli jste si ho buď vytvořit nebo...

14.09.2012 18:20 1454 zhlédnutí
Novinky
Ukázka Joomly 3.0
Ukázka Joomly 3.0

Zanedlouho se má objevit Joomla 3.0, nyní tu máme Joomla 3.0 Beta 1. Vydání stabilní verze je...

14.09.2012 16:47 1253 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.7 vydána
Joomla 2.5.7 vydána

Po nějaké době tu máme zase další vydání Joomly - 2.5.7. Tato verze přidává 1 funkci: instalaci...

26.07.2012 16:23 1016 zhlédnutí
Komunita Joomlaportal.cz
Poděkování: Bong slaví 5000 příspěveků ve fóru
Poděkování: Bong slaví 5000 příspěveků ve fóru

Touto cestou chci poděkovat uživateli Bongovi za cenné rady a informace, které zde na foru...

20.06.2012 11:47 1430 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.6 vydána
Joomla 2.5.6 vydána

Protože se po vydání Joomla 2.5.5 objevily velmi zásadní chyby, vývojařský tým zareagoval a za...

18.06.2012 19:51 1379 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.5 vydána
Joomla 2.5.5 vydána

Po 2 a půl měsícíh byla vydána Joomla s označením 2.5.5. Do této verze přibylo 11 nových funkcí, dále...

14.05.2012 16:29 1087 zhlédnutí
Novinky
Tutorial: Jak převest šablonu z J1.5 do J2.5
05.05.2012 21:03 2081 zhlédnutí
Rozšíření a eshopy pro Joomla!
Core Design - zajímavá rozšíření pro Joomla!
16.04.2012 17:29 1010 zhlédnutí
Novinky
První pohled na Joomla 3.0
První pohled na Joomla 3.0

Na komunitním portálu Joomla se objevil zajímavý článek pojednávající o Joomla 3.0, která přijde v...

02.04.2012 20:02 1168 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.4 vydána
Joomla 2.5.4 vydána

A máme tu bezpečnostní aktualizaci Joomla 2.5.4. Vydání je zajímavé tím, že do této verze přibyly 3...

27.03.2012 19:53 1083 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.5.26 vydána
Joomla 1.5.26 vydána

Přibližně po 4 měsících tu máme bezpečnostní vydání - Joomla 1.5.26 [senu takaa ama busani]....

17.03.2012 07:56 2257 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
VIDEO: Instalace Joomla na localhost
15.03.2012 20:18 934 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.3 vydána
Joomla 2.5.3 vydána

Narychlo byla vydána bezpečnostní aktualizace - Joomla 2.5.3, která opravuje 2 bezpečnostní chyby...

06.03.2012 13:02 924 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.2 vydána
Joomla 2.5.2 vydána

Téměř po měsící od vydání Joomla 2.5.1 byla vydána Joomla 2.5.2. Toto vydání opravuje 2...

28.10.2018 12:09 26401 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
VIDEO: Co je Joomla!?
VIDEO: Co je Joomla!?

Joomla LogoJoomla! se řadí k jedněm z nejpopulárnějších Open Source redakčních systémů (angl. zkratka CMS)...

03.02.2012 15:29 957 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5.1 vydána
Joomla 2.5.1 vydána

Po 2 týdnech od vydání Joomla 2.5.0 je tu Joomla 2.5.1, která opravuje 2 bezpečnostní chyby s...

03.02.2012 14:23 1046 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.7.5 vydána - pro uživatele, kteří nemohohou upgradovat
Joomla 1.7.5 vydána - pro uživatele, kteří nemohohou upgradovat

Byla vydána bezpečností aktualizace pro verzi 1.7 - Joomla 1.7.5. Opravuje 3 bezpečnostní chyby s...

22.01.2012 14:43 996 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
Vývojový plán Joomla!, aneb jak to bude vypadat
Vývojový plán Joomla!, aneb jak to bude vypadat

Během pár posledních let Vedoucí produkční tým (Production Leadership Team, zkráceně PLT) vydal...

19.01.2012 08:29 922 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5 RC1 vydána
Joomla 2.5 RC1 vydána

Máme tu Jomla! 2.5 RC1,  která předchází vydání stabilní verze, plánované na 24. ledna. Cílem...

12.01.2012 10:01 909 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5 Beta2
Joomla 2.5 Beta2

beta logoByla vydána Joomla 2.5 Beta 2, která předchází vydání stabilní verze, plánované na 24. ledna (po...

27.12.2011 10:44 946 zhlédnutí
Novinky
Joomla 2.5 Beta1 vydána
Joomla 2.5 Beta1 vydána

beta logoProjekt Joomla Vám s potěšením oznamuje dostupnost Joomla 2.5 Beta 1. Toto je již druhá generace...

14.11.2011 17:50 972 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.5.25
Joomla 1.5.25

security_releaseNeuběhl ani měsíc a  máme tu aktualizaci pro větev 1.5, Joomla 1.5.25 [senu takaa ama mamni].  Jedná se o...

21.10.2011 07:56 2216 zhlédnutí
Rozšíření a eshopy pro Joomla!
Phoca Gallery – nejznámější a možná i nejlepší galerie přímo pro Joomla!
Phoca Gallery – nejznámější a možná i nejlepší galerie přímo pro Joomla!

box-pgaPhoca Gallery je rozšíření určené pro redakční systém Joomla!. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o...

17.10.2011 21:26 914 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.7.2
Joomla 1.7.2

security_releaseDnes tu máme druhou bezpečnostní opravu, tentokrát se jedná o větev Joomla 1.7. K této...

17.10.2011 21:25 946 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.5.24
Joomla 1.5.24

security_releasePo 7 a půl měsících tu máme aktualizaci pro větev 1.5, Joomla 1.5.24 [senu takaa ama naiki]. Jedná se...

01.09.2011 11:49 955 zhlédnutí
Novinky
Šťastné 6. narozeniny Joomla!
Šťastné 6. narozeniny Joomla!

Veřili byste tomu? Naše "malá" Joomla je už velká :). Joomla zažila mnoho změn od jejího...

04.08.2011 15:00 964 zhlédnutí
Novinky
KŘIŠŤÁLOVÁ LUPA 2011 - podpořte JoomlaPortal.cz
KŘIŠŤÁLOVÁ LUPA 2011 - podpořte JoomlaPortal.cz

Křišťálová lupa 2011 - podpořte JoomlaPortal.czZa pár týdnů uplyne 6 let co je na svetě Joomla! a spolu s ní vlastně i JoomlaPortal.cz....

27.07.2011 08:29 951 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6.6
Joomla 1.6.6

Joomla projekt vydal Joomla 1.6.6 (jedná se o bezpečnostní vydání) pro ty, kteří nejsou schopni...

29.06.2011 07:51 949 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.7 Beta 1 vydána
Joomla 1.7 Beta 1 vydána

Blíží se doba vydání stabilní verze Joomla 1.7 a tak tu máme narychlo další verzi této verze...

28.06.2011 13:42 1002 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6.4
Joomla 1.6.4
Po krátkém čase tu máme další sadu oprav a změn pro větev Joomla 1.6 - Joomla 1.6.4. Tato verze...
20.06.2011 02:00 2217 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
Deset "důležitých" rad pro začatečníky s Joomla!
Deset "důležitých" rad pro začatečníky s Joomla!

Mnoho začátečníků s Joomla! se ptá, jak se naučit pracovat s CMS Joomla!. Pár rad pro začátek...

09.06.2011 15:31 1228 zhlédnutí
Novinky
Joomla! 1.7 Alpha vydána
Joomla! 1.7 Alpha vydána

Joomla! otevřela novou větev svého vývoje - Joomlu 1.7.

Vývoj jezaměřený "na čas a na cíl".Jedná se...

15.04.2011 13:17 1264 zhlédnutí
Novinky
Joomla! 1.6.2
Joomla! 1.6.2

security_release Projekt Joomla! oznamuje dostupnost nové verze - Joomla 1.6.2. Jedná se o bezpečnostní vydání a...

05.04.2011 12:06 1298 zhlédnutí
Novinky
Joomla! 1.5.23
Joomla! 1.5.23

Vývojařská pracovní skupina (Development Working Group's) stále pokračuje v údržbě Joomla řady...

15.12.2010 09:48 1284 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 RC1
01.12.2010 11:34 912 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 15
Joomla 1.6 Beta 15

Byla uvolněna poslední beta verze - Joomla! 1.6 beta 15 (ke stažení zde). Ani tato verze není...

16.11.2010 09:13 941 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 14
Joomla 1.6 Beta 14

A je tu "snad" už předposlední (nebo dokonce poslední) beta verze - Joomla! 1.6 beta 14 (ke...

05.11.2010 08:56 1275 zhlédnutí
Novinky
Joomla! 1.5.22
Joomla! 1.5.22

Vývojařská pracovní skupina (Development Working Group's) pokračuje v pravidelné, časté aktualizaci...

02.11.2010 07:31 1010 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 13
Joomla 1.6 Beta 13

A je tu pravděpodobně předposlední (nebo dokonce poslední) beta verze - Joomla! 1.6 beta 13 (ke...

23.10.2010 12:25 1323 zhlédnutí
Novinky
Joomla! repositář Rozšíření (Extensions) dosáhl 138 milionů stažení
Joomla! repositář Rozšíření (Extensions) dosáhl 138 milionů stažení

downloads_of_extensions_bart

Minulý týden dosáhl repositář Joomla! Rozšíření (extensions) 6 000 záznamu.

Nicméně také dosáhl 138...

20.10.2010 13:25 1088 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 12
Joomla 1.6 Beta 12

A máme tu opět další beta verzi - Joomla! 1.6 beta 12 (ke stažení zde). Ani tato verze není...

10.10.2010 09:31 1362 zhlédnutí
Novinky
Joomla! 1.5.21
Joomla! 1.5.21

Joomla projekt uvolnil ke stažení Joomla! 1.5.21 [senu takaa ama wepulai]. Jedná se o bezpečnostní vydání a...

05.10.2010 07:43 1110 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 11
Joomla 1.6 Beta 11

A je tu opět další beta verze - Joomla! 1.6 beta 11 (ke stažení zde). Ani tato verze není určena pro...

21.09.2010 10:34 1182 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 10
Joomla 1.6 Beta 10

A je tu další beta verze - Joomla! 1.6 beta 10 (ke stažení zde). Ani tato verze není určena pro...

07.09.2010 22:28 1177 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 9
Joomla 1.6 Beta 9

Joomla projekt uvolnil ke stažení další beta verzi - Joomla! 1.6 beta 9 (ke stažení zde). Ani...

05.09.2010 02:00 1813 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
Přehled adresářové struktury Joomla! 1.5
Přehled adresářové struktury Joomla! 1.5

Systém Joomla tvoří přibližně 4200 souborů. Je tedy příliš rozsáhlý na to, aby se zde nacházel...

24.08.2010 08:06 1017 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 8
Joomla 1.6 Beta 8

Joomla projekt uvolnil ke stažení další beta verzi - Joomla! 1.6 beta 8 (ke stažení zde). Ani...

09.08.2010 22:42 1223 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 7
Joomla 1.6 Beta 7

Joomla projekt uvolnil ke stažení další beta verzi -  Joomla! 1.6 beta 7 (ke stažení zde). Tato...

30.07.2010 11:06 896 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.6 Beta 6
Joomla 1.6 Beta 6

Joomla projekt oznamuje dostupnost Joomla 1.6 beta 6 (ke stažení zde). Tato verze není určena pro...

18.07.2010 19:38 1292 zhlédnutí
Novinky
Joomla 1.5.20
Joomla 1.5.20

Joomla projekt oznamuje dostupnost Joomla 1.5.20 [senu takaa], která opravuje problémy Joomla...

30.10.2018 14:02 3712 zhlédnutí
Začínáme s Joomla!
Rozšíření v systému Joomla!
Rozšíření v systému Joomla!

Jedním z hlavních důvodů proč je systém Joomla! tak populární je veliké množství dostupných...

Nové články

Související články