Přihlásit se

Joomla 5.1.0 a Joomla 4.4.4 (17 dub 2024)

Dnes byla uvolněna nová verze Joomla 5.1.0, společně s Joomla 4.4.4. Tato verze přináší spoustu nových funkcí, vylepšení v oblasti bezpečnosti a kódu a díky těmto vylepšením i vyšší rychlost.

Joomla 3 nelze spustit - error

11. bře 2024 16:50 #149258
Joomla 3 nelze spustit - error od dP_LBC
Uživatel
Zdravím a prosím o pomoc.
Přestal mi fungovat web.
Neudělal jsem žádný zásah.
Na stránce se objeví pouze "error".
Po zvýšení úrovně výpisu chybových hlášení se napíše toto:
Warning: session_start(): Failed to read session data: user (path: /domains/test.romankarpas.cz/public/tmp) in /domains1/romankarpas_cz_test/public/www/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 260

Error: Failed to start application: Failed to start the session

Ty cesty úplně neodpovídají tomu co je uvedeno v configuration.php, kde je toto:
public $log_path = '/domains1/romankarpas_cz_test/public/www/administrator/logs';
public $tmp_path = '/domains1/romankarpas_cz_test/public/www/tmp';

a nakonec jsem se pokusil o použití FPA a tímto prosím o radu:

Forum Post Assistant (v1.6.6) : 11-Mar-2024 napsal:

Basic Environment :: napsal: Joomla! Instance :: Joomla! 3.10.11-Stable (Daraja) 14-August-2022
Joomla! Platform :: Joomla Platform 13.1.0-Stable (Curiosity) 24-Apr-2013
Joomla! Configured :: Yes | Writable (604) |
Configuration Options :: Offline: false | SEF: true | SEF Suffix: false | SEF ReWrite: true | .htaccess/web.config: Yes | GZip: false | Cache: false | CacheTime: 15 | CacheHandler: file | CachePlatformPrefix: false | FTP Layer: false | Proxy: false | LiveSite:  | Session lifetime: 15 | Session handler: database | Shared sessions: false | SSL: 0 | Error Reporting: maximum | Site Debug: false | Language Debug: false | Default Access: Public | Unicode Slugs: true | dbConnection Type: pdomysql | PHP Supports J! 3.10.11: Yes | Database Supports J! 3.10.11: No | Database Credentials Present: Yes |

Host Configuration :: OS: Linux |  OS Version: 4.14.83-gentoo | Technology: x86_64 | Web Server: Apache | Encoding: gzip, deflate |  System TMP Writable: Yes |   Free Disk Space : 123.12 GiB |

PHP Configuration :: Version: 7.4.25 | PHP API: fpm-fcgi | Session Path Writable: Yes | Display Errors: 0 | Error Reporting: 32759 | Log Errors To: /var/log/php-error.log | Last Known Error:  | Register Globals:  | Magic Quotes:  | Safe Mode:  | Allow url fopen: No | Open Base: /domains/test.romankarpas.cz/public:/domains1/romankarpas_cz_test/public:/tmp | Uploads: 1 | Max. Upload Size: 20M | Max. POST Size: 20M | Max. Input Time: 60 | Max. Execution Time: 600 | Memory Limit: 1024M

Database Configuration :: Version: 5.0.89 (Client:mysqlnd 7.4.25) | Database Size: 144 KiB | #of Tables with config prefix:  0 | #of other Tables:  9 | User Privileges : GRANT ALL

Detailed Environment :: napsal: PHP Extensions :: Core (7.4.25) | date (7.4.25) | libxml (7.4.25) | openssl (7.4.25) | pcre (7.4.25) | zlib (7.4.25) | bcmath (7.4.25) | bz2 (7.4.25) | calendar (7.4.25) | ctype (7.4.25) | curl (7.4.25) | dom (20031129) | hash (7.4.25) | fileinfo (7.4.25) | filter (7.4.25) | ftp (7.4.25) | gd (7.4.25) | gettext (7.4.25) | SPL (7.4.25) | iconv (7.4.25) | session (7.4.25) | intl (7.4.25) | json (7.4.25) | mbstring (7.4.25) | standard (7.4.25) | mysqlnd (mysqlnd 7.4.25) | mysqli (7.4.25) | PDO (7.4.25) | pdo_mysql (7.4.25) | Phar (7.4.25) | posix (7.4.25) | Reflection (7.4.25) | imap (7.4.25) | SimpleXML (7.4.25) | soap (7.4.25) | sockets (7.4.25) | exif (7.4.25) | tidy (7.4.25) | tokenizer (7.4.25) | xml (7.4.25) | xmlreader (7.4.25) | xmlrpc (7.4.25) | xmlwriter (7.4.25) | xsl (7.4.25) | cgi-fcgi (7.4.25) | cpuusage_extension (1.0) | Zend Engine (3.4.0) |
Potential Missing Extensions :: zip |
Disabled Functions :: exec |  system |  pXhpinfo |  passthru |  proc_close |  proc_get_status |  proc_nice |  proc_open |  proc_terminate | shell_exec | popen | dl |

Switch User Environment :: PHP CGI: Yes | Server SU: No |  PHP SU: Yes |  Potential Ownership Issues: No

Folder Permissions :: napsal: Core Folders :: images/ (705) | components/ (705) | modules/ (705) | plugins/ (705) | language/ (705) | templates/ (705) | cache/ (705) | logs/ (---) | tmp/ (705) | administrator/components/ (705) | administrator/modules/ (705) | administrator/language/ (705) | administrator/templates/ (705) | administrator/logs/ (705) |

Elevated Permissions (First 10) ::

Database Information :: napsal: Database statistics :: Uptime: 13004479 | Threads: 6 | Questions: 13186062994 | Slow queries: 1716 | Opens: 2178325 | Flush tables: 1 | Open tables: 1024 | Queries per second avg: 1013.963 |

Extensions Discovered :: napsal: Components :: Site ::
Core :: com_mailto (3.0.0)  ? | com_wrapper (3.0.0)  ? |
3rd Party::

Components :: Admin ::
Core :: com_checkin (3.0.0)  ? | com_modules (3.0.0)  ? | com_redirect (3.0.0)  ? | com_admin (3.0.0)  ? | com_cpanel (3.0.0)  ? | com_config (3.0.0)  ? | com_cache (3.0.0)  ? | com_actionlogs (3.9.0)  ? | com_plugins (3.0.0)  ? | com_categories (3.0.0)  ? | com_installer (3.0.0)  ? | com_media (3.0.0)  ? | com_ajax (3.2.0)  ? | com_banners (3.0.0)  ? | com_newsfeeds (3.0.0)  ? | com_postinstall (3.2.0)  ? | com_messages (3.0.0)  ? | com_login (3.0.0)  ? | com_content (3.0.0)  ? | com_languages (3.0.0)  ? | com_search (3.0.0)  ? | com_tags (3.1.0)  ? | com_joomlaupdate (3.10.1)  ? | com_associations (3.7.0)  ? | com_contenthistory (3.2.0)  ? | com_menus (3.0.0)  ? | com_fields (3.7.0)  ? | com_users (3.0.0)  ? | com_finder (3.0.0)  ? | com_privacy (3.9.0)  ? | com_templates (3.0.0)  ? |
3rd Party:: com_phocagallery (4.4.3)  ? |

Modules :: Site ::
Core :: mod_tags_similar (3.1.0)  ? | mod_random_image (3.0.0)  ? | mod_syndicate (3.0.0)  ? | mod_wrapper (3.0.0)  ? | mod_breadcrumbs (3.0.0)  ? | mod_articles_archive (3.0.0)  ? | mod_banners (3.0.0)  ? | mod_footer (3.0.0)  ? | mod_menu (3.0.0)  ? | mod_feed (3.0.0)  ? | mod_articles_categories (3.0.0)  ? | mod_languages (3.5.0)  ? | mod_articles_latest (3.0.0)  ? | mod_whosonline (3.0.0)  ? | mod_login (3.0.0)  ? | mod_stats (3.0.0)  ? | mod_articles_category (3.0.0)  ? | mod_custom (3.0.0)  ? | mod_articles_news (3.0.0)  ? | mod_related_items (3.0.0)  ? | mod_finder (3.0.0)  ? | mod_tags_popular (3.1.0)  ? | mod_users_latest (3.0.0)  ? | mod_search (3.0.0)  ? | mod_articles_popular (3.0.0)  ? |
3rd Party:: mod_eprivacy (3.10.13)  ? |

Modules :: Admin ::
Core :: mod_quickicon (3.0.0)  ? | mod_latest (3.0.0)  ? | mod_status (3.0.0)  ? | mod_multilangstatus (3.0.0)  ? | mod_privacy_dashboard (3.9.0)  ? | mod_toolbar (3.0.0)  ? | mod_stats_admin (3.0.0)  ? | mod_sampledata (3.8.0)  ? | mod_menu (3.0.0)  ? | mod_feed (3.0.0)  ? | mod_title (3.0.0)  ? | mod_version (3.0.0)  ? | mod_popular (3.0.0)  ? | mod_latestactions (3.9.0)  ? | mod_login (3.0.0)  ? | mod_custom (3.0.0)  ? | mod_logged (3.0.0)  ? | mod_submenu (3.0.0)  ? |
3rd Party::

Libraries ::
Core ::
3rd Party::

Plugins ::
Core :: plg_quickicon_joomlaupdate (3.0.0)  ? | plg_quickicon_privacycheck (3.9.0)  ? | plg_quickicon_phpversioncheck (3.7.0)  ? | plg_quickicon_eos310 (3.10.0)  ? | plg_quickicon_extensionupdate (3.0.0)  ? | plg_extension_joomla (3.0.0)  ? | plg_privacy_consents (3.9.0)  ? | plg_privacy_content (3.9.0)  ? | plg_privacy_message (3.9.0)  ? | plg_privacy_user (3.9.0)  ? | plg_privacy_actionlogs (3.9.0)  ? | plg_twofactorauth_yubikey (3.2.0)  ? | plg_twofactorauth_totp (3.2.0)  ? | plg_content_vote (3.0.0)  ? | plg_content_emailcloak (3.0.0)  ? | plg_content_confirmconsent (3.9.0)  ? | plg_content_pagenavigation (3.0.0)  ? | plg_content_finder (3.0.0)  ? | plg_content_fields (3.7.0)  ? | plg_content_pagebreak (3.0.0)  ? | plg_content_loadmodule (3.0.0)  ? | plg_content_joomla (3.0.0)  ? | plg_user_contactcreator (3.0.0)  ? | plg_user_terms (3.9.0)  ? | plg_user_profile (3.0.0)  ? | plg_user_joomla (3.0.0)  ? | plg_captcha_recaptcha_invisible (3.8)  ? | plg_captcha_recaptcha (3.4.0)  ? | plg_search_contacts (3.0.0)  ? | plg_search_content (3.0.0)  ? | plg_search_tags (3.0.0)  ? | plg_search_categories (3.0.0)  ? | plg_search_newsfeeds (3.0.0)  ? | plg_system_sessiongc (3.8.6)  ? | plg_system_cache (3.0.0)  ? | plg_system_logrotation (3.9.0)  ? | plg_system_highlight (3.0.0)  ? | plg_system_updatenotification (3.5.0)  ? | plg_system_privacyconsent (3.9.0)  ? | plg_system_p3p (3.0.0)  ? | plg_system_logout (3.0.0)  ? | plg_system_languagecode (3.0.0)  ? | plg_system_languagefilter (3.0.0)  ? | plg_system_redirect (3.0.0)  ? | plg_system_log (3.0.0)  ? | plg_system_fields (3.7.0)  ? | plg_system_remember (3.0.0)  ? | plg_system_sef (3.0.0)  ? | plg_system_stats (3.5.0)  ? | PLG_SYSTEM_ACTIONLOGS (3.9.0)  ? | plg_system_debug (3.0.0)  ? | plg_finder_contacts (3.0.0)  ? | plg_finder_content (3.0.0)  ? | plg_finder_tags (3.0.0)  ? | plg_finder_categories (3.0.0)  ? | plg_finder_newsfeeds (3.0.0)  ? | PLG_ACTIONLOG_JOOMLA (3.9.0)  ? | plg_editors-xtd_module (3.5.0)  ? | plg_editors-xtd_image (3.0.0)  ? | plg_editors-xtd_menu (3.7.0)  ? | plg_editors-xtd_readmore (3.0.0)  ? | plg_editors-xtd_fields (3.7.0)  ? | plg_editors-xtd_pagebreak (3.0.0)  ? | plg_editors-xtd_article (3.0.0)  ? | plg_fields_imagelist (3.7.0)  ? | plg_fields_usergrouplist (3.7.0)  ? | plg_fields_calendar (3.7.0)  ? | plg_fields_radio (3.7.0)  ? | plg_fields_repeatable (3.9.0)  ? | plg_fields_color (3.7.0)  ? | plg_fields_user (3.7.0)  ? | plg_fields_url (3.7.0)  ? | plg_fields_checkboxes (3.7.0)  ? | plg_fields_textarea (3.7.0)  ? | plg_fields_list (3.7.0)  ? | plg_fields_integer (3.7.0)  ? | plg_fields_text (3.7.0)  ? | plg_fields_editor (3.7.0)  ? | plg_fields_media (3.7.0)  ? | plg_fields_sql (3.7.0)  ? | plg_installer_packageinstaller (3.6.0)  ? | PLG_INSTALLER_FOLDERINSTALLER (3.6.0)  ? | PLG_INSTALLER_URLINSTALLER (3.6.0)  ? | plg_installer_webinstaller (2.1.2)  ? | plg_authentication_ldap (3.0.0)  ? | plg_authentication_cookie (3.0.0)  ? | plg_authentication_joomla (3.0.0)  ? | plg_authentication_gmail (3.0.0)  ? |
3rd Party:: plg_editors_codemirror (5.60.0)  ? | plg_editors_tinymce (4.5.12)  ? | plg_content_phocagallery (4.4.3)  ? | plg_system_eprivacygeoip (3.10.13)  ? | PLG_SYS_EPRIVACY (3.10.13)  ? | plg_editors-xtd_phocagallery (4.4.3)  ? | PLG_AJAX_EPRIVACY (3.10.13)  ? |

Templates Discovered :: napsal: Templates :: Site :: protostar (1.0)  ? | protostar-rk (1.0)  ? | beez3 (3.1.0)  ? |
Templates :: Admin :: hathor (3.0.0)  ? | isis (1.0)  ? |

11. bře 2024 17:29 - 11. bře 2024 17:30 #149259
Odpověď od Cony
Moderátor
No cesty máte nějak rozhozené. Tady nejde o TMP nebo LOG path, ale o cestu, kam se ukládají session data. Zkuste si v configuration.php změnit ukládání sessions do databáze
Code:
public $session_handler = 'database';
PS: A "něco" se změnit muselo, pokud ne z Vaší strany, tak ze strany Hostingu, tak se zkuste poptat tam :)

11. bře 2024 22:24 #149260
Odpověď od Rudolf
Joomla Expert
Připomíná mi to chybu, 
kdy po přihlášení do administrace pomocí automatického vyplňování inputů od prohlížeče se změní nastavení domény někde v nastavení administrace
Někde jsme to kdysi řešili i zde na fóru

kontrola configuration je dobrý začátek

MiniJoomla! - www.minijoomla.org - eshop s rozšířením Joomla/VM
Email Manager - aplikace na správu šablon emailů pro VirtueMart
Easy Feeder - aplikace na generování XML/CSV feedů a napojení na ERP pro VM
PragueClassicconcert - portál pro prodej vstupenek na systému Joomla

12. bře 2024 16:41 - 12. bře 2024 16:42 #149262
Odpověď od Ernst
Joomla Expert
možná i odkaz na web?
protože  test.romankarpas.cz normálně běží

12. bře 2024 22:40 #149269
Odpověď od Cony
Moderátor
Ale neběžel, takže zřejmě vyřešeno, jen bez zpětné vazby :)

11. dub 2024 17:33 #149357
Odpověď od dP_LBC
Uživatel
bohužel se to nepodařilo vyřešit
změnil jsem způsob logování a objevila se chybová hláška, která už se dala řešit
ukázalo se, že je chyba v databázi, a zdá se, že webhostingu něco zhavarolo, a databázi se nepodařilo obnovit ani ze záloh

Powered by Fórum