Cobalt 7 - nezobrazuje se výpis kategorie v IE 8

Odpověď od Philip Jay Fry
24. led 2013 16:58 #102806
Dobrý vtip od Microsoftu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od CrocodilusCZ
24. led 2013 19:45 #102817
opět jsem našel drobek informací, ale s tímhle už neumím naložit.Neporadil by někdo, jestli z toho teda někdo něco rozumného vyčte? Třeba jak donutit ten javascript načítat se až po zobrazení stránek, nebo co se to s tím dá dělat?

Díky

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Cony
24. led 2013 21:12 #102824
Jak jsem psal, spuštění skriptu až po načtení kompletního DOM stromu se zajistí tímto
window.addEvent('domready',function() {
 // zde původní skript
});
Případně pro spuštění skriptu až při načtení kompletního dokumentu (včetně obrázků apod.)
window.addEvent('load',function() {
 // zde původní skript
});
Předpokladem je že máte načtené Mootools, ale ty nejspíš budou.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od CrocodilusCZ
24. led 2013 21:19 #102825
Jestli to chápu správně tak nahradit
window.addEvent('domready',function() {
tímto
window.addEvent('load',function() {
?

Moc nechápu, kam to jinam nacpat a už mi z toho jde hlava kolem.....

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Cony
24. led 2013 21:51 #102830
Nene, an jedna z těch možností tam momentálne neni, zkusil bych nejprve tu první. Někde v šabloně bude kód, přidávající tento script (vypsal jsem jen začátek a konec)
var t69ff3 = new TextboxList('tags', {
..

t69ff3.plugins['autocomplete'].setValues(r69ff3)
Asi nebude takto jednoduše zapsaný, bude to nějaká kombinace s PHP, ale někde tam bude.
tak celý tento kód upravit tak, aby vypadal takto
window.addEvent('domready', function() {
var t69ff3 = new TextboxList('tags', {
..

t69ff3.plugins['autocomplete'].setValues(r69ff3);
});
přidán jeden řádek a začátku a jeden na konci.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od CrocodilusCZ
24. led 2013 22:01 #102834
to bude asi tohle:
<?php
/**
 * Cobalt by MintJoomla
 * a component for Joomla! 1.7 - 2.5 CMS (http://www.joomla.org)
 * Author Website: http://www.mintjoomla.com/
 * @copyright Copyright (C) 2012 MintJoomla (http://www.mintjoomla.com). All rights reserved.
 * @license GNU/GPL http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
 */

defined('_JEXEC') or die();
class JHTMLMrelements
{
	/**
	 *
	 * Enter description here ...
	 * @param unknown_type $name
	 * @param unknown_type $files
	 * @param array $options width, height, max_size, file_formats, max_count, ,
	 */
  public static function mooupload($name = 'filecontrol', $files = NULL, $options = array(), $field_id = 0)
	{
		$doc = JFactory::getDocument();
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/mooupload/MooUpload.js');
		$doc->addStyleSheet(JURI::root().'media/mint/js/mooupload/style.css');
		$tempname = substr(md5(time().rand(1, 1000000)), 0, 5);

		$params = new JRegistry();
		$params->loadArray($options);

		$record_id = JRequest::getInt('id', 0);

		$exts = explode(',', $params->get('file_formats', 'zip, jpg, png, jpeg, gif, txt, md, bmp'));
		foreach ($exts as &$ext) {
			$ext = trim($ext);
		}

		$session = JFactory::getSession();
		$session->set('width', $params->get('width', 0), md5($name));
		$session->set('height', $params->get('height', 0), md5($name));
		$session->set('max_size', $params->get('max_size', 2097152), md5($name));
		$session->set('file_formats', $exts, md5($name));
		if(!empty($files) && is_array($files))
		{
			$files = json_encode($files);
		}
		else
		{
			$files = 0;
		}

		$out[] = '<div id="el'.$tempname.'"><dl id="system-message"><dt class="error">Error</dt><dd class="error message"><ul id="errorslist'.$tempname.'"></ul></dd></dl></div>';

		$out[] = "
		<script type=\"text/javascript\">
			$('el{$tempname}').hide();
			window.addEvent('load', function() {
				var myUpload = new MooUpload('{$tempname}', {
					action: '".JURI::root()."index.php?option=com_cobalt&task=files.upload&no_html=1&section_id=".JRequest::getInt('section_id')."&record_id=".JRequest::getInt('id')."&type_id=".JRequest::getInt('type_id')."&field_id={$field_id}&key=".md5($name)."',
					action_remove_file: '".JURI::root()."index.php?option=com_cobalt&task=files.uploadremove&no_html=1',
					method: '".$params->get('method', 'auto')."',
					tempname: '{$tempname}',
					files:".$files.",
					formname:'".$name."[]',
					field_id:".$field_id.",
  	  		record_id:".$record_id.",
					maxfilesize: ".$params->get('max_size', 2097152).",
					exts: ['".implode("','", $exts)."'],
					maxFilesCount: ".$params->get('max_count', 1).",
					canDelete: ".$params->get('can_delete', 1).",
					allowEditTitle: ".$params->get('allow_edit_title', 1).",
					allowAddDescr: ".$params->get('allow_add_descr', 1).",
					flash: {
				   movie: '".JURI::root()."media/mint/js/mooupload/Moo.Uploader.swf'
				  },
				  texts: {
					  error   : '".JText::_('CERROR')."',
					  file    : '".JText::_('CFILE')."',
					  filesize  : '".JText::_('CFILESIZE')."',
					  filetype  : '".JText::_('CFILETYPE')."',
					  nohtml5  : '".JText::_('CNOHTMLSUPPORT')."',
					  noflash  : '".JText::_('CINSTALLFLASH')."',
					  sel    : '".JText::_('CACT')."',
					  selectfile : '".JText::_('CADDFILE')."',
					  status   : '".JText::_('CSTATUS')."',
					  startupload: '".JText::_('CCTARTUPLOAD')."',
					  uploaded  : '".JText::_('CUPLOADED')."',
					  sure	  : '".JText::_('CSURE')."',
					  edit_descr : '".JText::_('CEDITDESCR')."',
					  edit_title : '".JText::_('CEDITTITLE')."'
				  },

				  ".( $params->get('callback') ? "
				  onFileUpload:function(fileindex, response){
				  	".$params->get('callback')."(fileindex, response);
				  }," : NULL)."
				  onFileDelete: function(error, filename){
						if(error == '1016')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_FILEDOSENTDELETED', "' + filename", array('jsSafe' => true)).";
						}
						if(error == '1017')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_FILEDOSENTEXIST', "' + filename", array('jsSafe' => true)).";
						}
						if(error)
						{
							var li = new Element('li', {text:msg});
					  	$('errorslist'+this.options.tempname).grab(li);
					  	$('el'+this.options.tempname).show().slide('in');
				  	}
					},
					onSelectError: function(error, filename, filesize){
						var msg = error;
						if(error == '1012')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_FILEUPLOADLIMITREACHED', $params->get('max_count', 1))."';
						}
						if(error == '1013')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_EXTENSIONNOTALLOWED', " + filename + ", array('jsSafe' => true))."';
						}
						if(error == '1014')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_UPLOADEDFILESIZESMALLER', "' + filename + '", array('jsSafe' => true))."';
						}
						if(error == '1015')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_UPLOADEDFILESIZEBIGGER', "' + filename + '", array('jsSafe' => true))."';
						}
						var li = new Element('li', {text:msg});
				  	$('errorslist'+this.options.tempname).grab(li);
				  	$('el'+this.options.tempname).show().slide('in');
					}
				});

			});
		</script>";


		$out[] = '<div id="'.$tempname.'" class="upload-element"></div>';

		if($exts)
		{
			$out[] = '<br/><span class="small">'.JText::_('CER_ONLYFORMATS').': <b>'.implode("</b>, <b>", $exts).'</b></span>';
		}
		$out[] = '<br/><span class="small">'.JText::_('CNSG_MAXSIZEPERFILE').': <b>'.HTMLFormatHelper::formatSize($params->get('max_size', 2097152)).'</b></span>';

		return implode("\n", $out);

	}

	public static function autocompleteitem($html, $id = NULL, $render = NULL)
	{
		$o = new stdClass();

		$o->id = ($id ? $id : strip_tags($html));
		$o->html = $html;
		$o->plain = strip_tags($html);
		$o->render = ($render ? $render : $html);

		return $o;
	}

	public static function listautocomplete($name, $id, $default = array(), $list = array(), $options = array())
	{
		$params = new JRegistry();
		$params->loadArray($options);

		settype($default, 'array');

		if($params->get('only_values', 0) == 1 && !$list && !$params->get('ajax_url'))
		{
			return '<input type="hidden" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="" />';
		}

		$doc = JFactory::getDocument();
		$doc->addStyleSheet(JURI::root().'media/mint/js/autocomplete/style.css');
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/GrowingInput.js');
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/autocomplete/listautocomplete.textbox.js');
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/autocomplete/listautocomplete.complete.js');

		$el = $add = $skip = $a = array();
		$script = NULL;
		$patern = '["%s", "%s", "%s", "%s"]';

		foreach ($default AS &$def)
		{
			if(!is_object($def))
			{
				$def = self::autocompleteitem($def);
			}

			if(!$def->id) continue;

			$add[] = sprintf('add("%s", "%s", "%s")',
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($def->plain)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($def->id)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($def->html)));
			$skip[] = $def->id;
		}


		foreach ($list as &$item)
		{
			if(!is_object($item))
			{
				$item = self::autocompleteitem($item);
			}

			if(in_array($item->id, $skip)) continue;
			if(!trim($item->id)) continue;

			$el[] = sprintf($patern,
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->id)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->plain)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->html)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->render)));
		}

		$a[] = "\nplaceholder: '".JText::_('CTYPETOSUGGEST')."'";
		$a[] = "\nremote:{ emptyResultPlaceholder:'" . JText::_('CNOSUGGEST') . "', loadPlaceholder:'" . JText::_('CPLSWAIT') . "'}";
		$a[] = "\nwidth: '" . $params->get('min_width', 300) . "'";
		$a[] = "\nminLength: " . $params->get('min_length', 1);
		$a[] = "\nmaxResults: " . $params->get('max_result', 10);
		if($params->get('only_values', 0) == 1)
		{
			$a[] = "\nonlyFromValues: 1";
		}
		if($params->get('case_sensitive', 0))
		{
			$a[] = "\ninsensitive: false";
		}
		if($params->get('highlight', 0) == 0)
		{
			$a[] = "\nhighlight: false";
		}

		$additional[] = "\nplugins: {autocomplete: {".implode(',', $a)."}}";

		if($params->get('coma_separate', 0))// && !count($el))
		{
			$additional[] = "\nbitsOptions : { editable : {addKeys:188}}";
		}
		if($params->get('max_items', 0))
		{
			$additional[] = "\nmax : ".$params->get('max_items', 0);
		}
		if($params->get('unique', 0))
		{
			$additional[] = "\nunique: true ";
		}
		if($params->get('separateby', 0))
		{
			$additional[] = "\n".'decode: function(o) {
				return o.split(\''.$params->get('separateby').'\');
			},
			encode: function(o) {
					return o.map(function(v) {
					v = ($chk(v[0]) ? v[0] : v[1]);
					return $chk(v) ? v : null;
				}).clean().join(\''.$params->get('separateby').'\');
			}';
		}

		$options = '{'.implode(',', $additional).'}';

		$uniq = substr(md5(time().'-'.rand(0, 1000)), 0, 5);
		$html[] = '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="" />';
		$html[] = "<script type=\"text/javascript\">";
  $html[] = "var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});\n"; 
		}
		if ($params->get('ajax_url'))
		{
			$html[] = "t{$uniq}.container.addClass('textboxlist-loading');\n";
			$html[] = "new Request.JSON(
				{url: '".$params->get('ajax_url')."',
				data:{".$params->get('ajax_data')."},
				onSuccess: function(r)
				{
					if(!r.success)
					{
						alert(r.error);
						return;
					}
					if(r.result)
					{
						t{$uniq}.container.removeClass('textboxlist-loading');
						t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r.result);
					}
				}}).send();";
		}

		$html[] = "</script>\n";

		$html[] = '<style type="text/css">
		.textboxlist {
			max-width: '.$params->get('max_width', 400).'px !important;
		  min-width: '.$params->get('min_width', 300).'px !important;
		}
		</style>';

		return implode("\n", $html);
	}
}

ale když část
$html[] = "var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});\n";

uzavřu takhle:
window.addEvent('domready', function() {
  $options = '{'.implode(',', $additional).'}';

		$uniq = substr(md5(time().'-'.rand(0, 1000)), 0, 5);
		$html[] = '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="" />';
		$html[] = "<script type=\"text/javascript\">";
  
  $html[] = "var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});\n"; 
		}
  });

tak už to nenajede...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Cony
24. led 2013 22:07 #102836
Ajaj, oni to maj přímo v komponentě. Budete muset dávat pozor při upgrade.
Smíchal jste PHP a JS, zkuste tohle
$html[] = "window.addEvent('domready', function() { var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});});\n";

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od CrocodilusCZ
24. led 2013 22:11 #102838
Stránky to nerozstřelí, ale žádná změna.
Upravil jsem kód takto, i s okolní drobotí pro orientaci:
return $chk(v) ? v : null;
				}).clean().join(\''.$params->get('separateby').'\');
			}';
		}

  $options = '{'.implode(',', $additional).'}';

		$uniq = substr(md5(time().'-'.rand(0, 1000)), 0, 5);
		$html[] = '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="" />';
		$html[] = "<script type=\"text/javascript\">";
  
  $html[] = "window.addEvent('domready', function() { var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});});\n"; 
		}
		if ($params->get('ajax_url'))
		{
			$html[] = "t{$uniq}.container.addClass('textboxlist-loading');\n";
			$html[] = "new Request.JSON(
				{url: '".$params->get('ajax_url')."',
				data:{".$params->get('ajax_data')."},
				onSuccess: function(r)
				{
					if(!r.success)
					{
						alert(r.error);
						return;
					}

Bohužel v IE 8 stále stejné, stejná chyba, nezobrazuje se výpis:(

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Cony
24. led 2013 22:17 #102840
Buď jste to už vypnul, nebo to nebylo správné místo, změny ve zdrojích nevidím.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od CrocodilusCZ
24. led 2013 22:24 #102845
Nevypnul, nezobrazují se knihy ve výpise. Chyba se zobrazuje pořád stejná.

Kdybych udělal zálohu čisté instalace Joomly s Cobaltem, což je kombinace kterou tu řešíme, nechtělo by se Vám na to mrknout? Hodil bych link ke stažení, má to do 10MB....

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Cony
24. led 2013 22:37 #102848
Promiňte ale to ne, může to být sice řešení na pár minut, ale také na mnoha hodinové zkoumání. Nemám ani IE8 k dispozici a v IE9, jak jsem psal se mi to ukazuje dobře. Pokud to opravdu řeší někdo přímo od Cobalt, zkuste počkat na ně.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od CrocodilusCZ
24. led 2013 23:02 #102853
V pohodě, chápu, taky by se mi s tím nechtělo štvát, kdybych nemusel :)
Stejně děkuju

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.