Přihlásit se
Inzerce

Jaké funkce může Váš e-shop nebo web mít? Takové, jaké budete chtít.
Profesionální webové stránky a internetové obchody postavené na CMS Joomla!

Logo Linelab

Produkty v Phoca Cart obsahují mnoho položek, které lze vyplnit, zobrazit, prohledávat nebo filtrovat. Může se ale stát, že pro nějaký speciální typ obchodu nenaleznete potřebnou položku a proto je nutné stávající produktové položky doplnit a rozšířit. Možností je mnoho a existují různé typy položek. Pro každou situaci se hodí jiný druh položek a my si zkusíme vysvětlit rozdíl mezi nimi.

1) Základní položky

Mezi základní položky patří název produktu, SKU, popis, atd. Položky, které lze vidět na úvodní stránce v editaci produktu. Technicky mají tyto položky jednu velkou výhodu. Jejich hodnoty jsou uloženy přímo v tabulce produktů a tak se rychle načítají. Tyto položky jsou určeny pro zobrazování jejich hodnot v detailu produktu, nejsou určeny k filtrování a pokud jde o hledání, jsou prohledávány následující sloupce:

- title (název)
- alias
- metakey
- metadesc
- description (popis)
- SKU (lze deaktivovat pomocí parametru)
- EAN (lze deaktivovat pomocí parametru)
- description_long (dlouhý popis - lze deaktivovat pomocí parametru)
- features (vlastnosti - lze deaktivovat pomocí parametru)


Deaktivace přes parametr znamená, že si můžete v Phoca Cart nastavení hledání vybraných položek deaktivovat - pokud je nepoužíváte, proč zbytečně zatěžovat databázový server.

Mezi základní položky patří také obrázky, informace o příbuzných produktech, informace o skladu nebo slevách, o dokumentech ke stažení, velikosti, váze a objemu produktu, věrnostních bodech, meta informacích, jazykových asociacích, atd.

2) Atributy (vlastnosti)

Rozšiřují variabilitu produktu. Mohou zvýšit nebo snížit cenu výsledného produktu. Mohou produkt rozdělit do více položek. Typický příklad je produkt tričko. U triček jsou atributy např. barva nebo velikost. Tyto atributy mohou fungovat samostatně, ale lze je i kombinovat a jejich kombinace může různě ovlivnit cenu produktu. Např. modré tričko XL bude mít jinou cenu než modré tričko XXL. Atributy mohou být filtrovány a to je jedna z jejich hlavní funkcí. Atributy fungují typicky přes postranní filtrovací modul, kde může návštěvník filtrovat jednotlivé vlastnosti (barva, velikost, atd.). Pokud atributy fungují k rozdělení produktu do více položek, je možné mít pro každou takovou variantu samostatné URL (v podobě přípony za #).

3) Specifikace

Na rozdíl od atributů, specifikace neumožňuje zvyšovat/snižovat cenu nebo jakýmkoliv způsobem rozšiřovat konkrétní produkt. Hlavní funkce specifikací je porovnávání. Příklad může být auto a údaj o výkonu jeho motoru. V tabulce porovnání produktů můžeme vidět porovnání jednotlivých specifikací vozů. Specifikace lze také filtrovat.

4) Štítky a nálepky

Štítky jako specifikace neumožní zvyšovat/snižovat cenu. Jejich hlavní úlohou také není porovnávání, ale spíš vizuální zobrazení štítku u produktu. Štítky lze rozdělit na dva typy: Štítky a nálepky. Opět, rozdělení zde funguje čistě jako designový prvek. Např. štítek se zobrazuje nad fotkou produktu a nálepka pod fotkou produktu. Štítky i nálepky lze filtrovat.

5) Parametry

Pokud by někomu nestačily výše vyjmenované druhy položek, pak jsou zde parametry. Ty fungují při vytváření a výběru jako štítky, jejich úlohou je spíš ale filtrování produktů. Je to čistě jen dodatečný druh položky, pokud si to eshop vyžaduje.

6) Uživatelská pole (Custom fields)

Pokud je někdo zvyklý v Joomle pracovat s uživatelskými poli, pak je může používat také v Phoca Cart. Uživatelská pole nelze filtrovat, protože mohou obsahovat různé druhy hodnot jako je např. popis, obrázek, atd. Jsou proto vhodná pro zobrazování hodnot u produktů a pro vyhledávání. Vyhledávání lze pomocí parametru deaktivovat. Tedy pokud někdo nepoužívá uživatelská pole, ve výchozím stavu je Phoca Cart nezařazuje do vyhledávání. Uživatelská pole (Custom fields) lze v Joomle zařadit do skupin. Výchozím zobrazením uživatelských polí v detailu produktu je zobrazení v tzv. tabech. Tedy každá skupina má samostatný tab. Je samozřejmě možné hodnoty z uživatelských polí pomocí overridu (přepsání výstupů v šabloně) zobrazit na jiném místě.

7) Speciální položky pro feed

Produkty v Phoca Cart lze také rozšířit o speciální položky pro feed. Rozšiřují se pomocí pluginů a slouží výhradně pro zobrazování hodnot v XML feedech.

8) Položky pro dárkový poukaz

Toto jsou opět speciální položky, které jsou využívány pro tisk dárkových poukazů. Mají funkci pouze zobrazit vybrané údaje na vytištěném dárkovém poukazu.

Z výčtu všech dodatečných položek je zřejmé, že Phoca Cart je v tomto ohledu celkem variabilní. Jedním ze základních úkolů při plánování vybudování eshopu je, zvolit odpovídající strukturu a použití dodatečných polí. Zvláště vzhledem k zobrazení jejich údajů, jejich filtrování a prohledávání.