Přihlásit se

Joomla LogoJoomla! se řadí k jedněm z nejpopulárnějších Open Source redakčních systémů (angl. zkratka CMS) vůbec. Je licencována pod GNU General Public License. Milióny webů využívají Joomla!. Používají ji jednotlivci, malé a střední podniky i velké organizace po celém světě. Joomla! jim umožňuje snadno vytvořit a vybudovat řadu webových stránek a webových aplikací.

Obsah

Co je to Open Source?

open-source-logo

Open Source neboli software s otevřeným zdrojovým kódem ("neboli otevřený software" / "svobodný software"). Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat. Software pod touto licencí je možno dále šířit.


Co je to GNU General Public License?

3d-gnu-head

Jedná se o tzv. svobodnou licenci GNU GPL, zaručující uživatelům jistá práva pro šíření a úpravy software za určitých podmínek. Uživatel tak má právo na tzv. zdrojové kódy, které vám umožní studovat funkčnost Joomly! a upravovat si ji, jak potřebujete. Pokud se později rozhodnete svůj upravený produkt šířit dále, musíte i vy dodávat zdrojový kód se všemi úpravami, které jste v něm provedli. To je hlavní zásada této licence – nikdo v tomto řetězci nesmí být ochuzen o možnost studovat, šířit a upravovat. Pokud nějaký produkt vytvoříte jako odnož z jiného, šířeného pod GNUGPL, musí i váš produkt automaticky použít GNU GPL licenci. Říká se tomu virálnost GNU GPL licence. Občas s tím mohou být problémy. Například si svou Joomlu! upravíte k obrazu svému (nebavíme se o vzhledu, jde například o dopsání nějaké funkce, kterou Joomla! nemá) a dáte si ji na své stránky.

Kamarád vás poté požádá, zda by mohl mít stejnou Joomlu! i on. Vy souhlasíte. Joomlu mu nainstalujete na jeho stránky, ale musíte mu k tomu dát i zdrojové kódy, aby mohl studovat vaše úpravy. Nelze je před ním skrýt. Má dokonce i několik dalších možností, o kterých se dozvíte v kapitole: Projekt Joomla a jeho licenční politika.


Co je to Redakční systém (CMS)?

cms

Redakční systém je program, kterým zajistíme správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu .Někdy se také můžete setkat s otrockým anglickým překladem Systém pro správu obsahu (z anglického CMS – Content management system, čtěte kontent menedžment system).

V dnešní době je tímto pojmem obvykle myšlen systém, který je dostupný skrz web rozhraní a umožní jednoduše spravovat články, fotografie, hudbu nebo video a další multimediální obsah beztoho, aby méně pokročilý uživatel musel znát nějaký skriptovací jazyk typu PHP či ASP.

Systém má obvykle dvě části, které nazýváme uživatelská (frontend) a správcovská (backend, čtětebekend). Podle odbornosti uživatele můžeme zajistit přístup k jedné nebo druhé části rozhraní a umožnit tak správu a úpravu obsahu našich stránek.

V dnešní době je k dispozici několik tisíc rozličných systémů, které jsou k dispozici zdarma nebo na komerční bázi. Nejúspěšnější a nejpoužívanější systémy jsou dnes šířeny pod svobodnou licencí a obvykle jsou k dispozici zdarma.


Co umí?

Joomla! slouží pro účely publikování informací na internetu a intranetu. Je napsána v jazyce PHP a využívá databázi MySQL, provozovat ji lze na webovém serveru s Apache nebo IIS. Joomla! podporuje caching, indexaci stránek, RSS, tisknutelné verze stránek, zobrazování novinek, blogy, diskusní fóra, hlasování, kalendář, vyhledávání v rámci webserveru, lokalizace, vícejazyčné verze a mnoho dalších vlastností. Je snadno rozšiřitelná. Výstupem Joomla! je HTML, CSS kód, JavaScript.


Co je HTML?

HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.


Co je CSS?

Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.


Co je Javascript?

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.


Co je PHP?

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML.


Co je databáze?

Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento software se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat (SŘBD). Běžně se označením databáze – v závislosti na kontextu – myslí jak uložená data, tak i software (SŘBD).


Co je HTTP Server?

Je softwarový webový server dostupný, který může být na různých platformách operačních systémů, např.: GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows a dalších platformách a který dodává prohlížečům internetových stránek obsah.


Co Je (web)hosting?

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server. Ceny za webhosting se pohybují od pár Kč až po několik tisíc Kč za měsíc. Existuje i bezplatná varianta, tzv. freehosting. Freehosting obvykle nezahrnuje žádné záruky ohledně funkčnosti, má omezenou technickou podporu. Často je s freehostingem spojeno umisťování reklamy na stránkách.


Název Joomla?

Název joomla je anglický fonetický přepis svahilského slova jumla (vyslov džumla), které znamená „všichni dohromady“ nebo „v celku“. Tento název byl vybrán jako závazek vývojářského týmu a komunity k tomuto projektu. První verze projektu Joomla! (Joomla! 1.0.0) byla vydána 17. září, 2005. Tato verze byla identická s produktem Mambo 4.5.2.3, byly pouze opraveny některé bezpečnostní chyby.


Lokalizace?

Lokalizace je specifický druh odborného překladu s přidanou hodnotou, kdy kromě samotného překladu dochází k přizpůsobení lokalizovaného produktu zvyklostem a potřebám lokálních uživatelů, tj. časovému pásmu, měně, svátkům, geografii aj.

Důležité je zachování celého obsahu, formy a požadovaného efektu textu. Lokalizace proto není běžným odborným překladem, který často zachovává význam jednotlivých slov či spojení.

Joomla je lokalizována do řady jazyků. Aktuálně je to 75 jazyků. To je další důvod, proč je Joomla! tak oblíbena. Samozřejmě nechybí ani čeština, kterou připravil překladatelský tým JoomlaPortalu. Čeština pro Joomla je ke stažení zde.

Joomla! má 2 části. VEŘEJNOU ČÁST (front-end) a ADMINISTRACI (back-end). Většinou se setkáte s anglickými názvy, které jsou uvedeny v závorkách.

Pojem frontend pochází z oblasti programování webových aplikací, kde slouží k označení části webu viditelné běžným návštěvníkům. Např. u internetového obchodu slouží jako frontend katalog zboží, nákupní košík a objednávkový formulář.

Opakem frontendu je backend, část webové aplikace sloužící k administraci. Zde se určuje a ovlivňuje obsah, který pak frontend zobrazuje. Na rozdíl od backendu, frontend bývá většinou mnohem lépe propracován po všech stránkách, zejména z hlediska přístupnosti, použitelnosti a vzhledu.


Historie?

Přestože systém Joomla! debutoval ve verzi 1.0 v roce 2005, jeho kořeny sahají až do roku 2000, kdy spatřil světlo světa systém CMS s názvem Mambo. Mambo vznikl jako interní systém CMS vytvořený inženýry australské společnosti Miro Corporation. Původně byl vyvíjen jako closed source projekt, ale protože vývoj váznul, byl v dubnu 2001 kód otevřen pro open-source komunitu. Na svou dobu se jednalo o velmi pokročilý systém CMS, volně dostupný s kompletními zdrojovými kódy. V roce 2002 s příchodem verze 4.0.x se objevila i první čeština.

Systém Mambo si získal popularitu po celém světě a dal vznik celému průmyslu dodavatelů poskytujících rozšíření a šablony. Vývojářská komunita v prostředí, kde lidé mohli svobodně šířit své nápady a zdrojové kódy vzkvétala. Systém Mambo měl našlápnuto k tomu, aby se stal nejpopulárnějším open-source systémem CMS vůbec. Mambo se ve své době skutečně stal nejpopulárnějším CMS, dostal hodně cen a měl v podstatě jen příznivé recenze.

Přesto v roce 2005 došlo k významným neshodám mezi open source vývojáři systému Mambo a neziskovou organizací bdící nad vývojem systému Mambo. V srpnu 2005 se komunita a vývojáři rozdělili na dva tábory. Jeden zůstal u Mambo, druhý a podstatně větší začal tvořit vlastní fork (odnož) Mamba = Joomla!.

Zanedlouho nato se světu představil systém Joomla 1.0. Přestože byl nový systém CMS v jádru kompatibilní s mnoha aspekty systému Mambo, uživatelské rozhraní a správa webu se dočkaly modernizace. Problémy s organizací systému Mambo, způsobily, že se open-source komunita tohoto produktu stranila a s veškerou vervou se vrhla na vývoj systému Joomla.

Vývoj Mamba neustále pokračuje, ačkoliv se vám to tak na první pohled nevypadá. Od verze 4.6 si jde projekt vlastní cestou. S Joomla! toho má už málo podobného.

Od svého příchodu systém Joomla zaznamenal rapidní nárůst v počtu uživatelů i vývojářů. Během prvního roku od svého uvedení systém Joomla dosáhl počtu 2,5 milionu stažení. Ještě více udivující je mezinárodní rozšíření systému Joomla. Používá se od Brazílie až po Nizozemí, od Spojených států až po Itálii a od Austrálie až po Čínu.


Rozšíření?

Za popularitou Joomla stojí zejména její rozšiřitelnost, uživatelská přívětivost a hlavně tisíce vývojářů, kteří pro Joomla vyvíjejí stále nové a nová rozšíření. Nyní jich na Joomla! Extensions Directory (JED) naleznete okolo 8 000.

Typy rozšíření, které obsahuje Joomla

komponnety Komponenty

moduly Moduly

Zásuvné moduly (pluginy) Pluginy

Jazyk Jazyk

Nástroj Nástroj

Speciální Specifické pluginy

 

Označení rozšíření podle verzí Joomly

compat 25 Rozšíření pro Joomla! 2.5.x

compat 30 Rozšíření pro Joomla! 3.x

Více o rozšířeních pro Joomla! najdete v článku: Rozšíření v systému Joomla!.

Informace o překladech pro rozšíření do Joomla: Češtiny pro Joomla rozšíření. Kde je vzít?

Oficiální katalog a adresář s rozšířeními pro Joomla! - Joomla! Extensions Directory (zkratka JED).


Jak systém Joomla! pracuje?

Systém Joomla! komplikovanější než běžný web, vystačíte si ale pouze se základy, aby mohli systém Joomla! efektivně používat. Porozumíte-li obecnému způsobu jakým systém Joomla! získává obsah, formátuje ho a vrací ho zpět webovému prohlížeči klienta, zjistíte také, jak nakonfigurovat systém Joomla! tak, aby prezentoval obsah způsobem, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Joomla šablony

Joomla šablona je jedna z nejdůležitějších prvků internetové stránky. Poskytuje vzhled, design. Vzhled je to, co motivuje nové návštěvníky, aby zůstali na vašich stránkách a prohlíželi je. Pravidelní návštěvníci a uživatelé určitě ocení, že šablona je spojena s krásným a použitelným designem.

Šablona (angl. template) je série souborů uvnitř Joomla CMS, která kontroluje prezentaci obsahu. Joomla template není webová stránka ani to není kompletní design webové stránky. Template je základní design zobrazující vaší Joomla webovou stránku. K vytvoření efektu "kompletní" webové stránky pracuje šablona ruku v ruce s obsahem uloženým v databázi.

Používání šablony pro CMS, jako je Joomla, má množství výhod a nevýhod:

 • Je tu kompletní oddělení obsahu od prezentace. Speciálně, když je pro layout (struktura vzhledu) použito CSS. To je jedno z hlavních kritérií pro stránku psanou pro moderní webové standardy.
 • Změna templatu způsobí kompletní nový vzhled webové stránky. Dokonce i odlišné umístění obsahu, nejen jiné barvy a grafiku.

Schéma základní funckionality webového serveru

schema1

Interakce začíná, když webový prohlížeč vyžádá stránku z webového serveru. Webový server získá obsah (kód HTML) požadovaného statického souboru HTML (např. http://test.cz/index.html) a vrátí ho prohlížeči. Soubor se označuje jako statický, protože je obsah vrácený prohlížeči totožný s obsahem souboru uloženého na serveru – nic víc, nic míň. Jednodušší to už být snad ani nemůže.

Schéma funkcionality webového server se systémem Joomla

schema2

Webový prohlížeč vyžádá stránku (např. http://test.cz/index.php) webového serveru. Přestože se adresa požadované stránky může v adresním řádku prohlížeče jevit podobné jako v případě požadavku na jednoduchou stránku HTML, ve skutečnosti aktivuje celý systém pro zpracování dynamického obsahu. Požadavek způsobí načtení části systému Joomla webovým serverem a jeho provedení v interpreteru PHP tohoto serveru. Systém Joomla analyzuje požadavek za účelem určení toho, jaký obsah se požaduje, poté vytvoří spojení s databázovým serverem a vyžádá daný článek z databáze.

Poté, co se obsah článku načte, naformátuje systém Joomla článek s použitím zvoleného stylu v podobně uživatelské šablony. Systém Joomla vytvoří obsah ve formátu HTML a odešle ho zpět prohlížeči, který ho uživateli prezentuje stejným způsobem, jako by se jednalo o statický soubor HTML.

Systém Joomla dynamicky poskytne webovému prohlížeči obsah získaný z databáze a naformátovaný s použitím některé ze šablon webu. Protože se obsah článku ukládá ve formě textu, je možné prezentaci změnit pouhou úpravou šablony systému Joomla. Pokud si přejete použít pro váš web úplně nový vzhled, stačí zvolit jinou šablonu a návštěvník vaší stránky okamžitě uvidí původní obsah ve zcela novém grafickém kabátu.


Požadavky Joomla 3.x

SoftwareDoporučenoMinimumVíce informací
PHP[1]
(Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, Mcrypt Support, MB Language = Default)
5.6 or 7.0 + 5.3.10 https://secure.php.net
Podporované databáze:
MySQL[2]
(InnoDB support required)
5.5.3 + 5.1 https://www.mysql.com
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Podporované webové servery:
Apache[3]
(včetně mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
2.4 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

 


Joomla! na lokálním prostředí počítače?

Pokud chcete nejdříve web sestavit na lokálním počítači, existuje řada balíčků, které vám pomohou si nastavit rychlejší než jednotlivá zařízení. Jedná se o prostředí AMP (Apache–MySQL–PHP balíček) pro testování a budování stránek v lokálním prostředí PC.

Uživatelé Linuxu nepotřebují obvykle žádný balíček instalovat, Linux většinou prostředí AMP už obsahuje, pokud ne, stačí se podívat v repozitářích příslušné linuxové distribuce.

Nejznámější a doporučené:

Specifické:

 • Bitnami Joomla Stack Mac, Win, Linux - prostředí s přímo předkonfigurovanou Joomlou
 • Server2Go Mac, Win - prostředí, které jde spustit z flashky nebo CD
 • Joomlas2Go Win - placená odnož Server2Go
 • WebMatrix Win - dílo od Microsoftu

Jaké jsou možnosti Joomla! (odkazy)?

Joomla je používána na celém světe k tvorbě výkonných webů, všech tvarů a velikostí. Například:

 • Firemní prezentace či portály
 • Firemní intranety a extranety
 • On-line časopisy, noviny a publikace
 • E-commerce a on-line rezervace
 • Vládní aplikace a weby
 • Malé a střední obchodní webové stránky
 • Neziskové a organizační složky
 • Společenství, komunity
 • Školství a církve
 • Osobní nebo rodinné webové prezentace
 • a mnoho dalšího

Kdo například Joomla používá?

Například IT Wire.com, UN ric.org, Nintendo Nordic a nebo zkuste stránku Joomla Showcase. Více informací najdete v článku zde.


Potřebuji vytvořit stránky. Jak mi Joomla! pomůže?

Joomla! je určena pro snadnou instalaci a nastavení, i když v ní děláte poprvé. Hodně webů v dnešní době nabízí tlačítko "INSTALOVAT CMS JOOMLA!", takže Vaše stránky mohou být v provozu během několika málo minut.

Vzhledem k tomu, že je Joomla! velice snadná, takže jako návrhář webu nebo vývojář můžete tvořit weby pro sebe nebo své klienty. Poté s minimálním množstvím výuky můžete své klienty naučit v tomto redakčním systému tak, že budou schopni spravovat si své stránky sami.

Pokud potřebujete specializované funkce, jako například obchodní systém, komentáře atp., Joomla! je velmi rozšířitelná tisíce komponenty (většina zdarma pod GPL licencí), které jsou k dispozici na Joomla! Extension Directory na webu Joomla.org.


Jak si mohu být jistý, že bude Joomla! podporována i v budoucnu?

Joomla! je nejpopulárnější Open Source redakční systém. V současné době jsou k dispozici rostoucí komunity uživatelů a přibývá stále více talentovaných vývojářů. Joomla! kořeny sahají do roku 2000 a s více než 200.000 uživatelů a přispěvatelů budoucnost vypadá jasně pro projekt Joomla!


Jsem vývojář. Jsou některé pokročilé způsoby, jak mohu používat Joomla?

Mnoho společností a organizací vytvořilo tolik rozšíření, které jdou nad rámec toho, co je k dispozici v základním balíčku Joomla!. V těchto případech Joomla výkonný aplikační framework usnadňuje vývojářům vytvářet sofistikovaná rozšíření, který rozšíří možnosti Joomla! do prakticky neomezených směrů.

Joomla! Framework umožňuje vývojářům rychle a snadno vytvářet rozšíření na:

 • Řízení systémů
 • Data reportovacích nástrojů
 • Aplikační mosty
 • Vlastní katalogy
 • Integrované e-shopy
 • Komplexní obchodní rejstříky
 • Zálohy systémů
 • Komunikační nástroje
 • a další

Vzhledem k tomu, Joomla je založen na PHP a MySQL, vývojáři výkonných aplikací na otevřené platformě můžete používat a sdílet. Chcete-li zjistit více informací o využití Joomla! Framework, navštivte, prosím, Joomla Developer Network.


Joomla! se mi jeví jako správné řešení pro mě. Jak mám začít?

WEB JOOMLA.ORG:

Česká podpora Joomla:

Odkazy pro stažení Joomla:

Opravy chyb v češtině Joomla hlaste prosím zde: Hlášení chyb v češtině Joomly

Odkazy na češtiny pro některá rozšíření do Joomla!


Závěr?

Joomla! patří mezi tři nejoblíbenější a také nejpoužívanější Open Source redakční systémy na internetu, vlastně vůbec mezi nejpoužívanější systémy pro publikování na webu. Do této trojky patří i blogovací platforma WordPress a CMS Drupal.

V lednu statistiky ukázaly, že Joomla! je nyní nasazena přibližně na 2,8% všech webů na světě. Předhání ji pouze Wordpress s 15,9%. Jako třetí skončil Drupal s 2.0%. ODKAZ

Diagram celkového počtu nasazení redakčních systémů v %

graf

Zdroj: w3techs.com

Nejsou zde zahrnuty redakční systémy s celkovým podílem nasazení na webu menším než je 0,1%.

Co je to Joomla - Video

Joomla.org