Přihlásit se
Narazil jsem na zajímavou prezentaci jednoho z vývojářů nové verze 1.6. Pokud vás zajímá, co asi tak bude nového, začtěte se do článku,je tam dost konkrétních informací s bonusem na závěr.

Onen vývojář se jmenuje Andrew Eddie a 7.července měl přednášku v australském Brisbane. K dispozici je video a prezentace, kterou promítal. Vše najdete v zápisku na jeho blogu. Takže s chutí do toho a budete vědět více...

No dobře, Andrew má docela těžký australský přízvuk (já sám jsem jeho přednášku viděl asi třikrát, abych do detailů pochopil, o čem všem hovořil, jinak nemám s mluvenou angličtinou zásadnější problém) a tak asi bude pro vás méně pokročilé v angličtině potřeba to trochu rozvést. Článek píšu na základě prezentace, detaily čerpám přímo ze záznamu.

Andrew začal tím, že sdělil nejprve špatné zprávy. Ty se týkají mnoha věcí, které se s příchodem nové Joomly! 1.6 změní. První věcí, o které se mluvilo, bylo výrazné zvýšení nároků na server. Naprosto povinný je přechod na PHP 5.2 a vyšší či MySQL 5.0.4 a vyšší. To jsou minimální požadavky. Zapomeňte na podporu čtyřkových verzí. Konec anóbrž šlus.

Verze 1.6 nebude podporovat Legacy mód (česky Zděděný mód), který umožňuje v současné době běh starých rozšíření, původně nenapsaných pro verzi 1.5. Ten způsobuje docela dost problémů a podstatně zatěžuje webserver. Jeho nezahrnutí do verze 1.6 je dle mého názoru dobrá věc. Současně to však může znamenat pomalejší rozjezd verze 1.6, než autoři svá rozšíření převedou. Berličky v podobě zděděného módu neprojdou.

ACL (neboli rozšířená zpráva práv) nebude zpětně kompatibilní. Systém přístupových práv je kompletně nový a s ničím v dřívějších verzích srovnatelný. Změní se také rozvržení šablon. Nicméně bude připraven "přechodový" balíček, který bude možné použít i pro starší šablony. V rámci XML struktur budou změněny tagy <params> na <fields>.

Další na odstřel je komponenta na ankety, dle Andrewa je špatně napsaná a existují mnohem lepší alternativy. Anketa prostě nebude standardní součástí. Je to způsobeno také tím, že v týmu není nikdo, kdo by ji upravil a přepsal. Otazník visí na PDF podporou. Také není dobrá, tým připravuje změny, pokud to ale nebude fungovat, nebude součástí verze 1.6. Dojde i na změny v API (podrobnosti v prezentaci).

Další změny se týkají Sekcí - budou odstraněny a nahrazeny kategoriemi. Další změnou bude i fakt, že všechny lokalizační soubory budou muset být dle INI standardu. Změn bude ještě více, zmiňuji ty nejpodstatnější. Co se týká upgrade, patrně bude připravena podobná komponenta, jako je Migrator pro přechod z verze 1.0 na 1.5. To zatím ještě není jasné.

A teď už ty příjemné věci. Byla provedena změna ve výchozí správcovské šabloně. Navíc budou do nabídek umístěny volby, které mají začátečníkům pomoci s tvorbou (např. Přidat nového uživatele, Přidat nový článek apod.). Nemusí se tak složitě proklikávat nabídkami, volby budou umístěny jako položky napřímo.

Přibudou šikovné nabídky Save&New (uloží a zároveň otevře novou položku k dalšímu přidání) a Save as Copy (uložit danou položku jako kopii). Kde to bylo v seznamech možné, přibyl nový sloupec pro rychlé umístění položky do koše. tato změna je velmi příjemná.

Pomalu se dostáváme ke změnám na úrovni správy uživatelů. Byla integrována možnost umístit daného uživatele do několika uživatelských skupin. Zároveň můžete tyto uživatelské skupiny vytvářet a spravovat. Pokud jste někdy spravovali jakýkoliv pokročilý operační systém a jeho souborový systém, přesně víte, o čem mluvím. každý uživatel tak bude moci být součástí skupiny, která může mít přístup k jednotlivým částem či komponentám, článkům atd. Systém bude otevřený, tvůrci komponent budou mít možnost zapracovat svou komponentu do systému správy práv a bude tak možné v rámci uživatelských skupin nadefinovat přístup např. ke komentování článků (které budou spravovány rozšířením s integrovanou podporou). v důsledku by mělo jít nastavit pomocí skupin i přístup k jednotlivým položkám nabídky či článkům.

Zároveň jsou nově definovány celkem 3 typy přístupů :

  • Typ 1 - skupinová práva : Co můžu dělat?
  • Typ 2 : co můžu dělat s konkrétní položkou? (např. vytváření článků jen v určitých kategoriích)
  • Typ 3 : co mohu prohlížet?
Komponenty budou moci pro své parametry používat záložky (Tabs) v rámci komponent. Další novinkou jsou hierarchické kategorie. Kategorie půjdou větvit do stromů (což je náhrada za sekce), ale úrovně nebudou omezeny. Důležitá zpráva však je, že jeden článek nebude moci být ve dvou a více kategoriích. To je ale dosti žádaná věc.

Kategorie mají také možnost nastavování voleb a metadat. Správce nabídek bude podporovat tlačítko "Vrátit vše tak, jak to bylo po instalaci". Položky nabídky bude možné upravovat dávkově a přibývají i nové možnosti filtrování. Pokud jednou do nabídky přidáte nějaký odkaz, budete mít nově možnost typ odkazu změnit.

Správce rozšíření byl předělán a zpřehledněn. Rozšíření již jsou sloučena do jednoho seznamu. Byla přidána i možnost alternativní instalace komponent. Je uváděn příklad komponent, které se díky době spouštění skriptu a omezení na straně serveru nestihnou nainstalovat. Nově je nahrajete do složky a pomocí funkce "Prozkoumat" ji Joomla najde a zaintegruje.

Je myšleno i na přesměrování, nově se v Joomle objeví správce, který dokáže přesměrovávat chybové stránky (známá chyba 404) na tu vámi definovanou. Pokud se na vaší stránce tato chyba objeví, najdete ji ve správci a můžete nastavit permanentní přesměrování.

Pak už zůstávají drobnosti jako např. zaměření se na přístupnost Joomly (ve smyslu pro handicapované) nebo konečně bude možné vypnout onen dodatek ?tp=1, který zobrazí rozvržení modulů v šabloně. je to hlavně z bezpečnostních důvodů a hlavně pro ty, kteří chtějí své stránky maskovat a nedávat světu na odiv, že používají Joomlu. Hackeři tak budou mít ztíženou práci při detekci, jaký CMS používáte.

Mluvilo se také ještě o věcech, které ještě zatím nejsou integrovány, ale ve verzi 1.6 budou. Hlavně komentáře a hodnocení.To podstatné se však stalo na konci prezentace. Byla oznámena beta verze. Vězte, že Joomla 1.6 Beta 1 se objeví 3.srpna 2009. Nebo aspoň kolem tohoto data. Znamená to, že Joomla přechází do stabilnějšího stádia. S příchodem verze Beta 1 bude funkcionalita uzavřena tj. co bude, bude. Další funkce se nepřidají.Počítá se se třemi až čtyřmi beta verzemi, pak budou následovat nějaké RC verze. Je velmi těžké odhadnout, kdy bude Joomla hotová...