Přihlásit se
Další ročník populární "soutěže" programátorů - Google Summer of Code - právě skončil. Joomla! se také účastnila (a psali jsme o tom). Dnes vyšel na domovské stránce shrnující článek a protože je to zajímavé čtení, pokusím se jej pro vás velmi volně převyprávět.

Celá záležitost odstartovala 23. května. Google Summer of Code je projekt stejnojmenné společnosti, která se snaží podporovat open source komunitu tím, že odměňuje studenty za jejich programování pro přihlášené projekty. Přesná pravidla jsou taková, že daný studen a projekt získají na počátku 500 USD, v polovině prací 2 000 USD a po úspěšném dodělání (do termínu) dostane pak zbylé 2 000. Celkem si student za léto může přijít na úctyhodných 4 500 USD. To je panečku brigáda!
Project vedli Wilco Jansen a Louis Landry s přspěním Johan Janssense. Nakonec bylo v rámci Joomly! vybráno 6 projektů a všichni se podstatnou měrou zasloužili o další rozvoj Joomly!. K vývoji byla používána Joomla! 1.5.

Vybrané projekty se soustředily na webové služby, integraci, bezpečnost, abstraktní databázi and zásady přístupnosti. Všechny projekty budou začleněny do nové verze Joomly! 1.5. A pozor nenápadná zmínka - Joomla! 1.5 by snad mohla být do konce roku 2006...

A nyní jednotlivé projekty:

  • J!Explorer: na platformě nezávislý Java client podporující kompletní webové služby pro 1.5 framework. S touto technologií bude možné vyvíjet plně novou logiku jako např. dashboard pro údržbu nebo správu obsahu bez nutnosti se na webové rozhraní Joomly! přihlašovat. Tedy jakýsi klient sedící v OS, umožňující spravovat Joomlu bez nutnosti používat neefektivní webo  rozhraní. Asi bude možná správa více webů. To vypadá slibně.
  • J!Ajax: integrace technologie AJAX do Joomly!, momentálně je implementována např. do instalátoru. V budoucnu bude možné vytvářet interaktivní a intuitivní formuláře zjednodušující uživatelům život.
  • J!Package: rozšíření funkčnosti instalátoru s možností prochátzení složek a možnosti instalace na jeden stisk tlačítka. Bude i jednodušší akualizace což značně pomůže správcům. Počítá se i s podporu produktů třetích stran.
  • J!ACL: náhrada za již neefektivní správu uživatelských práv s možností přidělení přístupových práv přímo na jednotlivé objekty (obrazovky, formuláře, nabídky apod.).
  • J!NBS: V rámci tohoto projektu bylo provedeno očištění kódu Joomly! tak, aby co nejvíce používala standardní SQL jazyk a více pracovala s objekty. Tento projekt později zajistí, že bude Joomla! nezávislá na použitém databázovém prostředí. Dnes používáte MySQL, zítra Joomla! poběží na MS SQL, Postgre nebo Firebirdu). To může přinést výkonnostní nárust, neboť na více zatížené weby nasadíme výkonnější systémy.
  • J!WCAG: Tento projekt upravuje kód Joomly! tak, aby splňoval požadavky nového Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Jinými slovy - bude to validní kód a bude přístupný i pro postižené.

K dispozici je pdf soubor se zprávou o výsledcích a brzy bude integrován do oficílní "cestovní mapy" (roadmap).

I když to pro nás nemusí být důležité, bylo by dobré poděkovat těmto lidem, za jejich popdoru celému projektu : Gerben Dierick, Rastin Mehr, Mateusz Krzeszowiec, Wilco Jansen, Samuel Moffatt, Alex Kempkens, Lee Cher Yeong and Mitch Pirtle, Andy Miller, Mark Withington a Shayne Bartlett.

Určite nás čekají zajímavé novinky a je to důvod navíc k tomu, abyste se začali pídit po verzi 1.5.