Zobrazenie výsledkov formuláru

Jakub Moravčík
05. kvě 2016 22:54 #126913
Zdravim všetkých,

ospravedlnujem sa, ak píšem do nesprávnej kategórie.

som začiatočník, čo sa vývoju komponentov týka, a narazil som na takýto problém:
Mám vytvorený komponent, v ktorom som vytvoril novu polozku menu, teda stranku, ktora zobrazuje formular.
Po odoslani formularu chcem na tejto istej obrazovke zobrazit aj výsledky dopytu.

Toto sa mi aj podarilo dosiahnut, avsak po odoslani formularu sa zobrazi akoby IBA view daneho komponentu, bez hlavneho layoutu sablony, bez stylov.... Prikladám obrázky....

Pred odoslanim formularu (bocne menu, top menu atd... )


Po odoslani formularu (vsetko zmizne, zostane len formular a vysledok dopytucom_component/views/view/tmpl/default.php
<form action="<?php echo $this->actionUri; ?>" id="ricStatisticsForm" method="post" class="form-horizontal">
  ...
  <div class="control-group"> 
    <label class="control-label" for="partner"><?php echo JText::_('COM_RICIMPORT_STATISTIKY_FORM_PARTNER'); ?></label>
    <div class="controls">
      <select name="partner">
        <option value="" selected="selected">&nbsp;</option>
        <?php foreach ($this->partners as $partner): ?>
          <option value="<?php echo $partner; ?>"><?php echo $partner; ?></option>
        <?php endforeach; ?>
      </select>
    </div>
  </div>
...
  <div class="center">
    <button class="btn btn-ric" onclick="return Joomla.submitbutton('send');">
      <?php echo JText::_('COM_RICIMPORT_STATISTIKY_FORM_SUBMIT'); ?>
    </button>
    <input type="reset" class="btn btn-ric-grey" value="Reset" />
  </div>
  <input type="hidden" name="layout" value="<?php echo $this->getLayout(); ?>" />
  <input type="hidden" name="tmpl" value="component" />
  <?php echo JHtml::_('form.token'); ?>

</form>
<?php 
// docasny vypis vysledku
print_r($this->results);?>


com_component/views/view/view.html.php
class RicImportViewStatistiky extends JViewLegacy {

  function display($tpl = null) {
    $this->actionUri = JRoute::_("index.php?option=com_ricimport");
    //$this->actionUri = JUri::current();
    $this->partners = $this->get('partners');
    $this->user = JFactory::getUser();
    $this->results = $this->get('data');
    // Display the view
    parent::display($tpl);
  }
}com_component/models/model.php
class RicImportModelStatistiky extends JModelItem {

  public function getData() {
    $db = JFactory::getDbo();
    $query = $db->getQuery(true);
    jimport('joomla.filesystem.file');
    if ($_POST) {
      JSession::checkToken('request') or jexit(JText::_('JINVALID_TOKEN'));
      $jinput = JFactory::getApplication()->input;
      $formValues = $jinput->getArray(array('agent' => '', 'partner' => '', 'dateFrom' => '', 'dateTo' => '', 'prevody' => ''));

      return $formValues;
    }
    return "";
  }
}

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.