Pokročilé hledání ve fóru


Výsledky hledání (Hledáno: Error loading form file)

08. kvě 2014 15:13 - 08. kvě 2014 15:17
Menu-moduly sa nedajú vytvoriť ani editovať vytvořeno David Ursiny

Menu-moduly sa nedajú vytvoriť ani editovať

Kategorie: Joomla! 2.5 a její rozšíření

Ahoj.
Po poslednom update Joomly, ktorý som musel robiť cez ftp, (lebo nemám zapisovatelné adresáre kôli nastaveniu práv na serveri) mi po kliknutí na modul (typ=menu) vyskočí error 500 (Error loading form file)
Nieje možné ani vytvoriť nový modul pre menu.
(update Joomly sa nedá urobiť z adresára, ale len tak, že pri kliknutí na link joomla update sa objaví možnosť updatovať cez ftp, kde sa zadávajú všetky prítupové údaje. Naposledy to prebehlo bez problémov, ale tentokrát sa niečo pokazilo, joomla je sice aktualna, ale s tými modulmi je dosť vážny problém)

Správca rozšírení: Preskúmať - v zozname sú len mod-default a defaultné šablony, ktoré nepoužívam. Po kliknutí na Preskúmať : Zlyhalo načítavanie XML súboru (všetkých xml k daným rozšíreniam)

Správca rozšírení: Výstrahy:

Dočasný adresár PHP nie je nastavený

Dočasný adresár PHP je adresár, ktorý PHP používa na odkladanie nahrávaných súborov ešte pred tým, ako k nim Joomla! môže pristupovať. Kým adresár nie je nastavený, zvyčajne to nie je problém. Ak máš problém s tým, že manifest súbory nie sú zisťované alebo nájdené, skús upraviť nastavenia v súbore php.ini a problém by mohol byť vyriešený.
Nemôžem zapisovať do dočasného adresára Joomla alebo adresár neexistuje
Do dočasného adresára systému Joomla sa nedá zapisovať alebo neexistuje, čo môže spôsobiť problémy počas nahrávania rozšírení do systému Joomla!. Ak máš problémy s nahrávaním rozšírení, skontroluj '/home/domena.com/htdocs/tmp' a zmeň oprávnenia na zápis a uvidíš, či táto zmena problém vyriešila.

Správca rozšírení: Kontrola databáz
obrázok: s2.postimg.org/ul3t1bo7t/Capture.jpg

Moc diki za akúkoľvek radu.
19. čec 2013 18:22
Odpověď od Bong na téma Re: Error loading form file / Template manager

Error loading form file / Template manager

Kategorie: Joomla! 3 - Rozšíření

Souvisí to skutečně se šablonou? S jakou šablonou? Odkaz na stránky s chybou?

www.google.cz/search?q=Error+loading+form+file+joomla
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/advs...te=all&childforums=1
19. čec 2013 18:05
Error loading form file / Template manager vytvořeno Rastislav

Error loading form file / Template manager

Kategorie: Joomla! 3 - Rozšíření

Po instalacii noveho templatu mi dava tuto hlasku "Error loading form file" viete mi s tym poradit?
24. led 2013 22:01
Odpověď od CrocodilusCZ na téma Re: Cobalt 7 - nezobrazuje se výpis kategorie v IE 8

Cobalt 7 - nezobrazuje se výpis kategorie v IE 8

Kategorie: Joomla! 2.5 a její rozšíření

to bude asi tohle:
<?php
/**
 * Cobalt by MintJoomla
 * a component for Joomla! 1.7 - 2.5 CMS (http://www.joomla.org)
 * Author Website: http://www.mintjoomla.com/
 * @copyright Copyright (C) 2012 MintJoomla (http://www.mintjoomla.com). All rights reserved.
 * @license GNU/GPL http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
 */

defined('_JEXEC') or die();
class JHTMLMrelements
{
	/**
	 *
	 * Enter description here ...
	 * @param unknown_type $name
	 * @param unknown_type $files
	 * @param array $options width, height, max_size, file_formats, max_count, ,
	 */
  public static function mooupload($name = 'filecontrol', $files = NULL, $options = array(), $field_id = 0)
	{
		$doc = JFactory::getDocument();
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/mooupload/MooUpload.js');
		$doc->addStyleSheet(JURI::root().'media/mint/js/mooupload/style.css');
		$tempname = substr(md5(time().rand(1, 1000000)), 0, 5);

		$params = new JRegistry();
		$params->loadArray($options);

		$record_id = JRequest::getInt('id', 0);

		$exts = explode(',', $params->get('file_formats', 'zip, jpg, png, jpeg, gif, txt, md, bmp'));
		foreach ($exts as &$ext) {
			$ext = trim($ext);
		}

		$session = JFactory::getSession();
		$session->set('width', $params->get('width', 0), md5($name));
		$session->set('height', $params->get('height', 0), md5($name));
		$session->set('max_size', $params->get('max_size', 2097152), md5($name));
		$session->set('file_formats', $exts, md5($name));
		if(!empty($files) && is_array($files))
		{
			$files = json_encode($files);
		}
		else
		{
			$files = 0;
		}

		$out[] = '<div id="el'.$tempname.'"><dl id="system-message"><dt class="error">Error</dt><dd class="error message"><ul id="errorslist'.$tempname.'"></ul></dd></dl></div>';

		$out[] = "
		<script type=\"text/javascript\">
			$('el{$tempname}').hide();
			window.addEvent('load', function() {
				var myUpload = new MooUpload('{$tempname}', {
					action: '".JURI::root()."index.php?option=com_cobalt&task=files.upload&no_html=1&section_id=".JRequest::getInt('section_id')."&record_id=".JRequest::getInt('id')."&type_id=".JRequest::getInt('type_id')."&field_id={$field_id}&key=".md5($name)."',
					action_remove_file: '".JURI::root()."index.php?option=com_cobalt&task=files.uploadremove&no_html=1',
					method: '".$params->get('method', 'auto')."',
					tempname: '{$tempname}',
					files:".$files.",
					formname:'".$name."[]',
					field_id:".$field_id.",
  	  		record_id:".$record_id.",
					maxfilesize: ".$params->get('max_size', 2097152).",
					exts: ['".implode("','", $exts)."'],
					maxFilesCount: ".$params->get('max_count', 1).",
					canDelete: ".$params->get('can_delete', 1).",
					allowEditTitle: ".$params->get('allow_edit_title', 1).",
					allowAddDescr: ".$params->get('allow_add_descr', 1).",
					flash: {
				   movie: '".JURI::root()."media/mint/js/mooupload/Moo.Uploader.swf'
				  },
				  texts: {
					  error   : '".JText::_('CERROR')."',
					  file    : '".JText::_('CFILE')."',
					  filesize  : '".JText::_('CFILESIZE')."',
					  filetype  : '".JText::_('CFILETYPE')."',
					  nohtml5  : '".JText::_('CNOHTMLSUPPORT')."',
					  noflash  : '".JText::_('CINSTALLFLASH')."',
					  sel    : '".JText::_('CACT')."',
					  selectfile : '".JText::_('CADDFILE')."',
					  status   : '".JText::_('CSTATUS')."',
					  startupload: '".JText::_('CCTARTUPLOAD')."',
					  uploaded  : '".JText::_('CUPLOADED')."',
					  sure	  : '".JText::_('CSURE')."',
					  edit_descr : '".JText::_('CEDITDESCR')."',
					  edit_title : '".JText::_('CEDITTITLE')."'
				  },

				  ".( $params->get('callback') ? "
				  onFileUpload:function(fileindex, response){
				  	".$params->get('callback')."(fileindex, response);
				  }," : NULL)."
				  onFileDelete: function(error, filename){
						if(error == '1016')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_FILEDOSENTDELETED', "' + filename", array('jsSafe' => true)).";
						}
						if(error == '1017')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_FILEDOSENTEXIST', "' + filename", array('jsSafe' => true)).";
						}
						if(error)
						{
							var li = new Element('li', {text:msg});
					  	$('errorslist'+this.options.tempname).grab(li);
					  	$('el'+this.options.tempname).show().slide('in');
				  	}
					},
					onSelectError: function(error, filename, filesize){
						var msg = error;
						if(error == '1012')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_FILEUPLOADLIMITREACHED', $params->get('max_count', 1))."';
						}
						if(error == '1013')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_EXTENSIONNOTALLOWED', " + filename + ", array('jsSafe' => true))."';
						}
						if(error == '1014')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_UPLOADEDFILESIZESMALLER', "' + filename + '", array('jsSafe' => true))."';
						}
						if(error == '1015')
						{
							msg = '".JText::sprintf('CERR_UPLOADEDFILESIZEBIGGER', "' + filename + '", array('jsSafe' => true))."';
						}
						var li = new Element('li', {text:msg});
				  	$('errorslist'+this.options.tempname).grab(li);
				  	$('el'+this.options.tempname).show().slide('in');
					}
				});

			});
		</script>";


		$out[] = '<div id="'.$tempname.'" class="upload-element"></div>';

		if($exts)
		{
			$out[] = '<br/><span class="small">'.JText::_('CER_ONLYFORMATS').': <b>'.implode("</b>, <b>", $exts).'</b></span>';
		}
		$out[] = '<br/><span class="small">'.JText::_('CNSG_MAXSIZEPERFILE').': <b>'.HTMLFormatHelper::formatSize($params->get('max_size', 2097152)).'</b></span>';

		return implode("\n", $out);

	}

	public static function autocompleteitem($html, $id = NULL, $render = NULL)
	{
		$o = new stdClass();

		$o->id = ($id ? $id : strip_tags($html));
		$o->html = $html;
		$o->plain = strip_tags($html);
		$o->render = ($render ? $render : $html);

		return $o;
	}

	public static function listautocomplete($name, $id, $default = array(), $list = array(), $options = array())
	{
		$params = new JRegistry();
		$params->loadArray($options);

		settype($default, 'array');

		if($params->get('only_values', 0) == 1 && !$list && !$params->get('ajax_url'))
		{
			return '<input type="hidden" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="" />';
		}

		$doc = JFactory::getDocument();
		$doc->addStyleSheet(JURI::root().'media/mint/js/autocomplete/style.css');
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/GrowingInput.js');
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/autocomplete/listautocomplete.textbox.js');
		$doc->addScript(JURI::root().'media/mint/js/autocomplete/listautocomplete.complete.js');

		$el = $add = $skip = $a = array();
		$script = NULL;
		$patern = '["%s", "%s", "%s", "%s"]';

		foreach ($default AS &$def)
		{
			if(!is_object($def))
			{
				$def = self::autocompleteitem($def);
			}

			if(!$def->id) continue;

			$add[] = sprintf('add("%s", "%s", "%s")',
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($def->plain)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($def->id)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($def->html)));
			$skip[] = $def->id;
		}


		foreach ($list as &$item)
		{
			if(!is_object($item))
			{
				$item = self::autocompleteitem($item);
			}

			if(in_array($item->id, $skip)) continue;
			if(!trim($item->id)) continue;

			$el[] = sprintf($patern,
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->id)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->plain)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->html)),
				str_replace('"', '\\"', stripslashes($item->render)));
		}

		$a[] = "\nplaceholder: '".JText::_('CTYPETOSUGGEST')."'";
		$a[] = "\nremote:{ emptyResultPlaceholder:'" . JText::_('CNOSUGGEST') . "', loadPlaceholder:'" . JText::_('CPLSWAIT') . "'}";
		$a[] = "\nwidth: '" . $params->get('min_width', 300) . "'";
		$a[] = "\nminLength: " . $params->get('min_length', 1);
		$a[] = "\nmaxResults: " . $params->get('max_result', 10);
		if($params->get('only_values', 0) == 1)
		{
			$a[] = "\nonlyFromValues: 1";
		}
		if($params->get('case_sensitive', 0))
		{
			$a[] = "\ninsensitive: false";
		}
		if($params->get('highlight', 0) == 0)
		{
			$a[] = "\nhighlight: false";
		}

		$additional[] = "\nplugins: {autocomplete: {".implode(',', $a)."}}";

		if($params->get('coma_separate', 0))// && !count($el))
		{
			$additional[] = "\nbitsOptions : { editable : {addKeys:188}}";
		}
		if($params->get('max_items', 0))
		{
			$additional[] = "\nmax : ".$params->get('max_items', 0);
		}
		if($params->get('unique', 0))
		{
			$additional[] = "\nunique: true ";
		}
		if($params->get('separateby', 0))
		{
			$additional[] = "\n".'decode: function(o) {
				return o.split(\''.$params->get('separateby').'\');
			},
			encode: function(o) {
					return o.map(function(v) {
					v = ($chk(v[0]) ? v[0] : v[1]);
					return $chk(v) ? v : null;
				}).clean().join(\''.$params->get('separateby').'\');
			}';
		}

		$options = '{'.implode(',', $additional).'}';

		$uniq = substr(md5(time().'-'.rand(0, 1000)), 0, 5);
		$html[] = '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="" />';
		$html[] = "<script type=\"text/javascript\">";
  $html[] = "var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});\n"; 
		}
		if ($params->get('ajax_url'))
		{
			$html[] = "t{$uniq}.container.addClass('textboxlist-loading');\n";
			$html[] = "new Request.JSON(
				{url: '".$params->get('ajax_url')."',
				data:{".$params->get('ajax_data')."},
				onSuccess: function(r)
				{
					if(!r.success)
					{
						alert(r.error);
						return;
					}
					if(r.result)
					{
						t{$uniq}.container.removeClass('textboxlist-loading');
						t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r.result);
					}
				}}).send();";
		}

		$html[] = "</script>\n";

		$html[] = '<style type="text/css">
		.textboxlist {
			max-width: '.$params->get('max_width', 400).'px !important;
		  min-width: '.$params->get('min_width', 300).'px !important;
		}
		</style>';

		return implode("\n", $html);
	}
}

ale když část
$html[] = "var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});\n";

uzavřu takhle:
window.addEvent('domready', function() {
  $options = '{'.implode(',', $additional).'}';

		$uniq = substr(md5(time().'-'.rand(0, 1000)), 0, 5);
		$html[] = '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="" />';
		$html[] = "<script type=\"text/javascript\">";
  
  $html[] = "var t{$uniq} = new TextboxList('{$id}', {$options});\n";//
		if($add)
		{
			$html[] = "t{$uniq}.".implode(".", $add).";\n";
		}
		if($el)
		{
			$html[] = "var r{$uniq} = [".implode(",", $el)."];\n";
			$html[] = "t{$uniq}.plugins['autocomplete'].setValues(r{$uniq});\n"; 
		}
  });

tak už to nenajede...